Според предварителни данни:

Бюджетният дефицит за 2012 г. е 0.45% от прогнозния БВП

Бюджетният дефицит за 2012 г. е 0.45% от прогнозния БВП

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2012 г. на касова основа е отрицателно в размер на 350 млн. лв. или 0.45% от прогнозния БВП, съобщиха от Министерството на финансите в петък, като публикуваха експресни данни за изпълнението на бюджета за миналата година.

Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения към Закона за държавния бюджет за 2012 г. , който е близо 1.1 млрд. лв. или 1.3% от БВП, отбелязват от министерството.

До това намаляване на дефицита се стигна, след като в края на миналата година бяха преведени неразплатените суми по проекти на европейските фондове. Заради несигурността дали парите ще бъдат преведени, финансовият министър Симеон Дянков отказа да бъдат отпуснати коледни добавки към пенсиите, за да не се нарушат заложените бюджетни параметри. "Спестените" средства той обеща да бъдат използвани тази година за увеличаване на някои доходи на бюджетни служители.

Съпоставено с 2011 г., когато дефицитът по КФП бе близо 1.5 млрд. лв. (2% от БВП), бюджетната позиция към края на 2012 г. се подобрява номинално с 1.14 млрд. лв., или с 1.5 процентни пункта от БВП.

Бюджетното салдо по КФП към края на 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 680 млн. лв. и излишък по европейските средства от 330 млн. лева.

Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е 6.1 млрд. лв., или 7.8% от прогнозния БВП.

Приходите по КФП за 2012 г. са 27.5 млрд. лв. или 35.4% от прогнозния БВП при 33.7% от БВП за 2011 г.

Съпоставени с 2011 г., постъпленията са нараснали номинално с 8.2%, или в бюджета са постъпили 2.1 млрд. лв. повече. Данъчните приходи нарастват с 4.5% (929 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните приходи и помощите - с 24.3% (1.16 млрд. лв.).

Общата сума на данъчните приходи (включително приходите от осигурителни вноски) за 2012 г. са 21.5 млрд. лв., което е 99.7% от разчета за 2012 г.

Приходите от преки данъци са 3.78 млрд. лв., като през 2012 г. в групата са постъпили 110 млн. лв. (2.7%) повече спрямо предната година. Приходите от косвени данъци са 11.34 млрд. лв., като спрямо 2011 г. ръстът е 6.8% или 718 млн. лв.

Социалните и здравно-осигурителните вноски за 2012 г. са 5.59 млрд. лв., което е 100.5% спрямо разчетените за 2012 година.

Приходите от други данъци (имуществени и други) са 815 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за 2012 г. са в размер на 27.8 млрд. лв., което представлява 93.2% от годишния разчет.

Текущите нелихвени разходи са 22.77 млрд. лв., лихвените разходи - 572 млн. лв. , а капиталовите разходи - 3.67 млрд. лв.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2012 г., е 809 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?