Бюджетният излишък към май е 1.65 млрд. лв.

Бюджетният излишък към май е 1.65 млрд. лв.

Бюджетният излишък към края на май се очаква да достигне 1.65 млрд. лв., съобщиха от Министерството на финансите. Сумата се равнява на 1.7% от БВП.

Въпреки положителния текущ баланс в края на годината Министерството на финансите очаква фискът да приключи с дефицит в размер на 1.33 млрд. лв., което е 1.4% от БВП.

Приходите в бюджета към края на май се очаква да бъдат в размер на 14.7 млрд. лв. Това е ръст на данъчните и неданъчните постъпления с 861 млн. лв. или 6.5% в сравнение със същия период на 2016 г., докато при помощите от ЕС има спад.

Разходите на фиска към 31 май 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 13 млрд. лв., което е 35.5% от годишния разчет. В сравнение със същия период на 2016 г. разходите са с близо 1 млрд. лв. повече.

"Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 процентни пункта спрямо 2016 г.", обясниха от Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес