Бюджетният излишък с нов рекорд – 3,3 млрд. лв.

Бюджетният излишък с нов рекорд – 3,3 млрд. лв.

Бюджетът продължава да отчита рекорден за последните 8 години излишък. Той се очаква да достигне 3,267 млрд. лв. (3,7% от прогнозния БВП) към края на юли, сочат предварителните данни на финансовото министерство.

За сравнение за първите седем месеца на 2017 г. превишението на приходите над разходите бе в размер на 789,5 млн. лв. (0,9% от БВП).

"Значителното превишение се дължи от една страна на положителното развитие при приходите, а от друга - на сравнително ниското изпълнение на разходите в резултат на отлагане на голяма част от инвестиционните разходи за последното тримесечие на годината", коментират от МФ.

Оттам допълват, че значителна част от излишъка, равняваща се на 1,7% от БВП, се дължи на перото "европейски средства", а именно на възстановяване на средства за сертифицирани разходи за стария програмен период и получаване на авансови плащания за новия.

"Добрите параметри по изпълнението на приходите и липсата на сериозен натиск от страна на разходите до момента дават основания да се очаква, че в годишен план ще може да се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит", посочват от МФ.

Данъчните постъпления и осигуровките в хазната за първото полугодие са нараснали с 1,2 млрд. лв. или с 9,8% в сравнение със същия период на 2015 г., пише пък в бюлетина за изпълнение на бюджета към края на юни.

Постъпленията от ДДС са в размер на 4,36 млрд. лв., което е с 409 млн. лв. или 10,4% повече в сравнение с първите шест месеца на 2015 г. При постъпленията от сделки в страната ръстът дори е по-голям – с 609 млн. лв., но той се компенсира частично чрез перото "ДДС от внос" заради драстичния спад в цената на суровия петрол.

Приходите от акцизи са в размер на 2,38 млрд. лв. и бележат сериозен ръст спрямо същия период на 2015 г. - с 374 млн. лв. или 18,6%, сочат още данните в бюлетина.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?