Бюрата по труда набират заявки от бизнеса по проекта "Подкрепа за заетост"

Бюрата  по труда набират заявки от бизнеса по проекта "Подкрепа за заетост"

От 13 март бюрата по труда в цялата страна приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект "Подкрепа за заетост" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от Агенцията по заетостта.

Срокът за подаване на заявките е до 20 март 2015 г.

Заявките се подават по утвърдения образец, придружени от документите за допустимост на кандидатите за участие в проекта и декларациите към тях.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от съветите за сътрудничество към бюрата по труда, която е неразделна част от методиката по проекта.

Приоритетни групи по проекта са работодатели с производствена дейност и услуги, както и безработни лица – продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.

При разпределение на работните места с предимство ще са заявките на работодатели от общини, засегнати от природни бедствия.

Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.

Споделяне

Още от Бизнес