Чака се ръст от 8,2 на сто в приходите от телеком услуги у нас

Чака се ръст от 8,2 на сто в приходите от телеком услуги у нас

Приходи от телеком услуги в размер на 1,325 млрд. евро се очакват в България през 2006 г., сочат прогнози на EITO, оповестени в четвъртък на третата национална конференция “Телекомуникационни технологии и услуги”. Спрямо миналогодишните постъпления от 1,225 млрд. евро ръстът е 8,2 на сто. Догодина обаче увеличението ще е по-ниско и приходите ще достигнат 1,396 млрд. евро.

Данните сочат, че фиксираните телефонни услуги ще се използват по-малко. Приходите от стационарните обаждания ще спаднат от миналогодишните 356 млн. евро на 335 млн. евро през 2006 г. Фиксираните услуги за пренос на данни обаче ще увеличават обема си до 136 млн. евро през тази година, което е с 20 млн. евро повече от 2005 г.

При мобилната телефония се забелязва задържане на ръста на приходите. Докато през миналата година увеличението е било 23,1 на сто, то за 2006 г. се очаква ръст от 11 на сто, който ще намалее до 5,6 процента за 2007 г. За миналата година постъпленията са били 686 млн. евро, за 2006 г. се очаква да са в размер на 762 млн. евро, а за догодина прогнозата е за 805 млн. евро.

Тенденцията  за задържане на ръста на приходите от мобилни услуги е заради ценовите раздвижвания на пазара, които свалиха сериозно тарифите на разговорите, както и заради сериозното проникване на мобилните телефони на българския пазар. То е достигнало 79 на сто и е съизмеримо с постиженията на европейските пазари, според данни, представени от “Мобилтел”. Въпреки това данни сочат, че в Източна Европа средно с една пета годишно ще се увеличават абонатите, но в справката са включени и предплатените SIM-карти, които често се използват еднократно. На практика 2/3 от пазара на мобилни услуги е предплатен, тоест не може да се анализира доколко е активен и какви приходи реализира той за компаниите.

Справка на EITO за българските потребители на мобилна телефония сочи, че 45,7 на сто от тях имат апарати без достъп до интернет, 11,5 процента имат телефони с интернет достъп

В същото време се прогнозира интернет потребителите в България да нарастват с 18,8 на сто средногодишно до 2008 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?