Чакъров отне от БСП прекия контрол върху европари за екология

Чакъров отне от БСП прекия контрол върху европари за екология

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров размести ресорите на заместниците си и отне контрола на Атанас Костадинов, който е член на Висшия съвет на БСП, върху Дирекция "Кохезионна политика", която работи върху управлението на Оперативна програма "околна среда", финансирана от Европейския съюз. Това става ясно от прессъобщение на ековедомството, в което се обяснява  новото разпределение на  ресорите в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Мотивът за отнемането на този ресор от Костадинов е допуснатото сериозно забавяне на подготовката на съпътстващите документи към Оперативната програма „Околна среда”. За да се управлява по-оперативно, сега въпросната дирекция минава на пряко подчинение на Чакъров.

На БСП-представителя в кабинета на екоминистъра остава наблюдението над дирекциите „Опазване на чистотата на въздуха”, „Изпълнение на програма ФАР”, като сега се включва и  „Стратегии, координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”.

Атанас Костадинов и отстранен и като член на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. На негово място е назначен друг червен заместник-министър Чавдар Георгиев, който застава доста плътно зад решенията на своя началник и дори по щекотливи въпроси е изтикван напред да спасява МОСВ.

В замяна на новата дирекция, която минава под прекия контрол на екоминистъра, Чакъров се "лишава4 от „Координация на регионалните инспекции по околна среда”. Тя вече ще се наблюдава от друг представител на ДПС във висшето ръководство на МОСВ – Йордан Дардов, който досега следеше  дирекцията, отиваща при Костадинов. Дардов ще продължи да отговаря за дирекциите „Фондове на ЕС за околна среда” и „Национална служба за защита на природата”,.

Заместник-министрите Чавдар Георгиев и Любка Качакова запазват досегашните си ресори. Георгиев ще продължи да е наблюдаващ дейността на дирекциите „Превантивна дейност” и „Управление на отпадъците”, а Качакова – на дирекция „Води”.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?