Чакъров ще отнема лицензи за неефективно разделяне на сметта

Чакъров ще отнема лицензи за неефективно разделяне на сметта

Организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки, които продължават да не изпълняват както трябва ангажиментите си, ще останат без лицензи. Това заплаши министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров (ДПС), който представи в сряда становището си по дейността на петте такива организации за 2006 г.

От него стана ясно, че бизнес сдруженията отчитат изпълнение на ангажиментите си само по документи, няма достатъчно разположени съдове за разделно събиране на боклука и сепариращи инсталации. Хората са демотивирани да сепарират сметта си, след като виждат как после “разделените отпадъци се изсипват в една  газка и поемат на някъде”, посочи Чакъров. Продължава и отчитането на основните количества от пунктовете за вторични суровини, въпреки че било договорено това да става само за половината обеми от опаковки

Особено мнение

Организациите не изпълнявали и договорените в подписания с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) миналото лято меморандум за инвестиции и дейности и работата им била незадоволителна. Въпреки това екоминистърът приел техните доклади, макар и с особено мнение,  като реверанс към фирмите, които членуват в сдруженията за оползотворяване на амбалажната смет и си плащали лизенционните такси за съответните дейности.

Миналата година Чакъров също бе недоволен от дейностите по разделното събиране на сметта. Тогава нареди фирмите да си платят и продуктови такси в размер на 150 млн. лв. за опаковките, пуснати през 2005 г. на пазара. След продължителни преговори обаче той се съгласи бизнесът да не плаща двойно за оползотворяването на амбалажа си, но организациите се съгласиха да инвестират 110 млн. лв. в  контейнери за събиране на рециклируемите отпадъци и сепариращи инсталации.

По думите на Чакъров и петте организации не са спазили това условие, записано в меморандума. Вместо да разполагат съдове за сметта, те се отчитали със сключени договори с общините или слагали само по 10-12 контейнера, каза зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Той посочи за пример как в Габрово имало само 20 контейнера, във Варненска община разделно се събирали боклуците само в Албена, в Русе не работела системата, а от 14 общини във Великотърновска област само в четири имало някакви съдове. Освен това контейнерите не се изпразвали достатъчно често.   

Отнемане на лицензи

“Искам да виждам чиста и подредена България и столица”, отсече Чакъров. “Ако до три –четири месеца или до края на годината не се постигне истински ефект от поставените цели, ще отнемам лицензи”, закани се той. По думите му в момента само две от организациите “що годе изпълняват ангажиментите си”.

Екоминистърът отказа да уточни кои са те, но вероятно има предвид “ЕКОПАК”и “ЕкоБулПак”, които са с най-голям брой членове, имат най-големи дялове на пазара и се включиха в информационната кампания за разясняване на разделянето на сметта с тв клипове и брошури.

Останалите организации за оползотворяването на отпадъците от опаковки са “БулЕкоПак”, “Репак” и “Рекопак”. Техните представители не взеха отношение по констатациите на МОСВ.

От “ЕКОПАК” и “ЕкоБулПак” се съгласиха с мнението на министъра, че не са задоволителни резултатите от работата им.

Пунктовете за вторични суровини – проблем или улеснение

Прокуристът на “ЕкоБулПак” Милен Димитров обаче посочи, че докато има пунктове за вторични суровини, няма да е работеща системата за разделно събиране на отпадъците, защото съдовете ще се разбиват. “Кой от обикновените хора ходи в тези пунктове?”, попита той и даде за пример как през януари-февруари организацията му изпразвала контейнерите за пластмаса, хартия и метал три пъти седмично, а сега ги намирали празни. Освен това инфраструктурата на градовете не била подходяща за разполагането на съдовете.

“Не е нормално да ги слагаме по улиците и тротоарите, а хората и собствениците на магазини да ги местят, защото им пречат”, коментира Димитров. Той допълни, че държавата и общините трябва да измислят ясна и коректна система за стимули за разделното събиране и санкции за смесването на сметта.

Джевдет Чакъров обаче не пожела да се ангажира със становище за въвеждането на облекчения за гражданите, които съвестно си отделят битовите от другите отпадъци. Запитан дали е готов да води такъв диалог с общините, той каза, че първо хората трябвало да се научат да си хвърлят разделено боклука и организациите по оползотворяването му да си вършат работата.

Никола Дойчинов, прокурист на “ЕКОПАК”, заяви, че пунктовете за вторични суровини не са основният проблем на разделното събиране. По думите му проблемът е в това, че в София има над 2000 такива места, от които половината работят без разрешително и са в ужасно състояние, при което гражданите ги е срам да ходят и да си връщат амбалажа. Ако във всеки район има пункт, но добре уреден и чист и там можеш да си предаваш бутилки, хартия, електроуреди и други рециклируеми отпадъци, хората ще ходят, посочи Дойчинов.

Той призна, че “ЕКОПАК” и имала проблем със смесването на вече разделените отпадъци в София, но вече фирмата подизпълнител е сменена. Въведена е и солена глоба и прекратяване на договорите с фирмите, извозващи отпадъците в общините, обслужвани от тази организация.

В столицата обаче трябва да се въведе единен стандарт за контейнерите, в който се изхвърлят отпадъците, смята Дойчинов. В момента с различните съдове объркваме хората, допълни той.

Конкуренция и при електронния скрап

Чакъров се закани да бъде също толкова взискателен и към организациите за оползотворяване на отпадъците от автомобили и за електронния скрап. Те обаче  се справяли значително по-добре от сдруженията за опаковките.

За оползотворяването на автобоклуците са лицензирани две организации  - “Екобулкар” и “Автоекобул”, за електронния скрап е само една – “Екобултех”.

Управител на “Автоекобул” и “Екобултех” е Галина Чернаева, за която се твърди, че е близка до ДПС и Джевдет Чакъров тенденциозно бави  издаването на лицензи на други организации за оползотворяване на отпадъци от електроуреди. Преди няколко години Чернаева бе кандидатура на ДПС за шеф на столичната регионална екоинспекция, но тогавашният министър на околната среда Долорес Арсенова  се противопоставила.

Още четири организации за електронен скрап са подали заявления в МОСВ в периода юли-октомври 2006 г. – “Екоел”,”Елресурс”, “Репак” и “Евроекотел”. Въпреки че на всички тях е изтекъл срокът за отговор, от екоминистерството досега обясняваха само, че някои от документите им са върнати за  уточняване.

Попитан кога ще се произнесе по техните заявления, Чакъров каза, че до две-три седмици ще има конкуренция и при електронния скрап.

Факт е, че всяко забавяне на лицензите за нови организации работи в полза на първата “Екобултех”, която само за трите последни месеца на 2006 г., откакто е в действие наредбата за оползотворяване на отпадъците от електроуреди, вече е реализирала 35 процентен дял на пазара. Над 500 са членовете на сдружението, като много от тях са били членове на другите кандидати, но са минали към “Екобултех”, за да не плащат продуктови такси.

“Сами препоръчахме на нашите членове, които участват в организацията ни по линия на опаковките, да се запишат в “Екобултех”, докато ние получим разрешение”, обясни управителят на “Репак” Иван Михов.

Споделяне

Още от Бизнес