Чакат се проекти за 13 млн. евро от съдилища, администрации и НПО

Чакат се проекти за 13 млн. евро от съдилища, администрации и НПО

Ако искаме България да усвоява по-добре средствата от Европейския съюз, нека фирмите, участващи в обществените поръчки по проектите, да не обжалват процедурите само от любов към спорта. Това призова министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, който представи пред журналисти Оперативната програма "Административен капацитет" (ОПАК). Нейният финален вариант трябва да бъде одобрен от Брюксел до 13 септември и да се подпише да края на месеца, за да се отворят първите процедури за набиране на проекти през октомври. За тази година ресурсът ѝ е 13.148 млн. евро, като до края на 2013 г. общата сума по ОПАК ще стане 180.481 млн. евро.

Заради обществените поръчки по проектите, Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) е раздвоено дали през октомври да обяви повече процедури, насочени към различните администрации и неправителствените организации, с по-нисък максимален размерна проектите, или да стартира само няколко конкурса за набиране на проекти с по-голяма стойност."Не съм съгласен на много проекти за малко пари, защото това би ангажирало прекомерно експерти  по оценка на кандидатите, би отнело повече време за подписването им, а и след това възможностите за проточване на усвояването на средствата заради обжалвания на съдебните поръчки са по-големи", коментира Василев.

Той допълни, че вероятно през следващия месец ще обяви процедури по проекта за електронното правителство, за проекти от областните администрации и от структурите на съдебната система, както и за неправителствените организации (НПО)

Заместничката му Мария Дивизиева посочи, че например може да се финансират проекти за укрепване на новия Висш съдебен съвет чрез размяна на опит с подобни европейски структури, или пък да се подпомогне финансово създаването на инспектората към ВСС. Ще насочим сериозен паричен ресурс и към обучението на магистратите и на вещите лица, които дават експертизи, за по-бързото разрешаване на казусите с обществените поръчки, което в интерес на бързото усвояване на средствата по всички оперативни програми, допълни тя.

За неправителствените организации, което ще могат да се възползват от ОПАК, ще се търсят по иновативни проекти, които да носят добавена стойност за администрацията, каза Дивизиева. Тя даде за пример възможността Националното сдружение на общините да се специализира в сертифицирането на някои системи за качество, които все още не са навлезли у нас. Вариант е и тясната специализация на НПО за някои публични услуги, които да излязат от прекия контрол на администрацията.

Единствено неправителствените организации ще трябва да осигурят съфинансиране на проектите си, което ще е в рамките на 5-10процента, уточни Дивизиева. Всички останали потенциални бенефициенти като различните администрации, омбудсманите, институти към МВР, Комисията за защита на конкуренцията и др., ще ползват пълно финансиране от ЕС.

Има възможност и до 10 процента от средствата по ОПАК да бъдат насочени за закупуване на специализиран софтуер за нуждите на инфраструктурни проекти, но тя допълнително ще се прецизира.

С парите от ОПАК може да се финансират различни обучения, включително командировки в страни от ЕС за обмяна на опит, но не и закупуване на дълготрайни материални активи. Позволено е само ползването на оборудване и то на оперативен лизинг, след чието приключване съоръженията се връщат на фирмата, която ги е предоставила.

От МДААР подчертаха, че всички заявления за проектите са на български език и потенциалните кандидати не бива да се страхуват от досегашната практика по предприсъединителните фондове, където апликационните форми са на английски. Формите за подаваненапроекти по ОПАК са готови, до седмица-две ще бъдат разписани от правителството пределно допустимите разходи по съответните мерки на програмата.

Регламентът позволява средствата, които не са договорени по проектите за първите три години, да се прехвърлят за следващите три години, като през 2010 г. ще има ревизия за усвояването на средствата.

Зам.-министърът на финансите Любомир Дацов отбеляза, че не бива да се залагат прекомерни очаквания икономическият ръст на страната ни да се повлияе сериозно от средствата, които ще влязат в България чрез еврофондовете. Практиката в ЕС показвала, че някои страни са постигнали само 1-2 процента ръст въпреки огромните изразходвани средства. Той не пожела да се ангажира с прогноза какъв ще е ефектът от структурните фондове върху растежът на българската икономика и дали тя може да повиши капацитета си от сегашните 6-7 процента годишен ръст.

Дацов посочи, че през следващата година и 2009  г. се очаква в Европейския съюз да започне сериозна дискусия за замяна на системата за формиране на евробюджета и за солидарното му разпределение. Върви е към въвеждане на единен данък за всички европейски граждани през 2010 г., за да се формира по-справедливо приходната част на бюджета на ЕС, а не постоянно да се спори за вноските и отчисленията.

Надали ще се спрат директните плащания в селското стопанство, прогнозира Дацов, но по думите му те ще бъдат насочени по-сериозно към качествена продукция и повишаване на конкурентноспособността на фермерите.

Споделяне

Още от България