Частни болници оспорват задължението да провеждат обществени поръчки

Частни болници оспорват задължението да провеждат обществени поръчки

Частни болници не приемат вмененото им от закона задължение да провеждат обществени поръчки за покупката на лекарства, консумативи и др., когато се финансират по линия на Здравната каса. Те са задължени да го правят, защото според закона лечебни заведения, на които повече от 30% от приходите за предходната година са за сметка на държавния, общинския или бюджета на здравната каса, са публичноправни организации. Ако не провеждат обществени поръчки, частните болници са заплашени от солени глоби.

По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция само за последната година за нарушение на тази процедура на болниците са издадени 55 наказателни постановления на обща стойност 238 100 лева.

Според Центъра за защита правата в здравеопазването законовата уредба е лишена от всякаква правна и човешка логика, тъй като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща дейността на болниците по фиксирани цени, определени в Националния рамков договор или в постановление на Министерския съвет.

От гледна точка на публичните финанси за бюджета на НЗОК няма никакво значение, какви разходи е направила болницата за предоставяне на услугата, защото заплащането за нея е фиксирано. Следователно, ако една частна болница хипотетично закупи стоки или услуги на най-високата възможна цена, то тя ще нанесе вреда единствено на себе си, което по никакъв начин не засяга обществения интерес, смятат от центъра.

Една от големите частни болници в Пловдив - “Тримонциум“ - е сезирала по този въпрос омбудсмана с искане да направи необходимите постъпки пред Конституционния съд за отмяна на задължението за провеждане на обществени поръчки.

Според болницата изискванията на закона “увеличават административния натиск върху лечебните заведения, противоречат на директивите на ЕС относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, не съответстват на общопризнатите норми на международното право, подменят основни понятия и принципи в правото и създават противоконституционна неравнопоставеност и дискриминация на икономически субекти“.

“Нелогично е лечебното заведение да бъде определено като субект на Закона за обществените поръчки, когато трябва да проведе процедура за доставка на стоки, които изобщо не се заплащат от НЗОК или с други бюджетни или извънбюджетни средства“, се казва в мотивите на болницата до омбудсмана.

По закон болниците у нас са равнопоставени, независимо от тяхната собственост, но според Центъра за защита правата в здравеопазването в нормативната уредба има примери за привилегировано положение на някои лечебни заведения.

Оттам дават пример с ведомствените болници, които получават бюджетна субсидия и това им дава конкурентно предимство пред останалите болници, регистрирани като търговски дружества, които се финансират само от постъпленията си от НЗОК.

Освен това ведомствените болници имат и друго предимство - срещу тях не може да се пристъпи към принудително изпълнение на задължения.

Комисията за защита на конкуренцията е започнала през юни производство за оценка на съответствието на националната нормативна уредба с правилата за конкуренция при дейността на лечебните заведения и се очаква да излезе със становище по въпроса.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?