Частните фондове: Две пенсии са повече от една

Продължава дебатът какви доходи на старини могат да очакват хората от втория стълб

Частните фондове: Две пенсии са повече от една

На 5 декември Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) на конференция изнесе за първи път данни за очакваните пенсионни доходи от втория стълб.

От тях излиза, че човек, който е започнал да се осигурява в началото на пенсионната реформа през 2002 г. на среден осигурителен доход и е изкарал пълен цикъл на осигуряване от 40 години, към 2041 г. би получил пенсия само от държавата в размер на 1350.39 лв.

Ако същото лице се осигурява не само в НОИ, но и в частен фонд, то към 2041 г. то ще вземе общо 1365.13 лв., от които 1027.65 лв. от НОИ и 337.48 лв. от частния фонд.
Това означава, че двустълбовата система би донесла с 15 лв. или около 1% по-висок доход на съответния осигуряващ се.

Така частните фондове се опитаха да опровергаят тезата на финансиста Любомир Христов, че "две пенсии са по-малко от една", тоест, че сумарно намалената пенсия от НОИ плюс добавката от частен фонд (т. е. двете пенсии) в много случаи ще се окаже по-ниска от пълния размер на пенсията от първия стълб.

Като реакция Mediapool публикува становището на Христов, според което изчисленията на фондовете са направени на база на неточни допускания. В него финансистът настоява на тезата си, че "две пенсии са по-малко от една".

В настоящия материал Mediapool публикува правото на отговор от БАДДПО, според което изчисленията на Христов са "неверни" и "измислени".

Това, което става ясно от изчисленията и на двете страни, е, че по куп причини държавното осигуряване и частният втори стълб на пенсионната система ще донесат почти равен доход на пенсионерите през 2041 г., ако нещо не се направи. Затова, ако политиците ги е грижа за пенсиите на хората след 25 години, те трябва да подсилят втория стълб.

БАДДПО: Не е вярно, че две пенсии са по-малко от една

С настоящето право на отговор посочваме някои от неверните числа и тези, изложени в публикувания материал с автор Любомир Христов и да отправим към вас молба да посъветвате вашия автор да поправи изчисленията си на база на съществуващите, а не на измислени и избрани от него показатели.

Въпрос: "Как е подценен размерът на пенсията от "Държавното обществено осигуряване" (ДОО) за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?"

Отговори на Л. Христов:

А/ "Например, за осигурявалите сe винаги на максимален доход ПОК "Доверие" смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6."

Коментар на БАДДПО: Индивидуалният коефициент е пресметнат коректно и той е 3.31 за целия период на осигуряване от 2002 до 2041 г. Напълно непрофесионално или целенасочено подвеждащо е пенсия, която ще бъде отпусната от 2042 г., след 40 години стаж, да се пресмята с ИК, валиден към 2015 г.!

Б/ "За да се реализира допускането на ПОК "Доверие", е необходимо в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично"

Коментар на БАДДПО: Невярно твърдение - и средният, и максималният осигурителен доход растат в изчисленията съгласно прогнозата, дадена в "Актюерския доклад" на НОИ.

В/ "При осигуряване върху средна работна заплата пък компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава заплащането на тези, които получават работна заплата над максималния осигурителен доход, да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно."

Коментар на БАДДПО: Индивидуалният коефициент се пресмята за целия период на осигуряване. Няма понятие индивидуален коефициент за даден месец. Съотношението между средната работна заплата и СОД за даден месец се отразява в ИК към момента на пенсиониране. Пример - за 2002 г. това съотношение е 0.99, а за 2010 г. - 1.14. Нарастването на СОД и на СРЗС са на база фактически данни за периода 2002 г.-2016 г. и съгласно прогнозите на НОИ в "Актюерския доклад" за времето до 2041 г.

Г/ "Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК "Доверие" и би направила сумата от две пенсии по-малка от една пенсия в пълен размер от ДОО."

Коментар на БАДДПО: По-висок индивидуален коефициент означава по-висок осигурителен доход за лицето. По-висок осигурителен доход за лицето означава по-голяма натрупана сума и по-голяма пенсия и от универсалния пенсионен фонд (УПФ), а не само от ДОО, което авторът, фиксиран в желанието си да докаже твърдението, че две пенсии са по-малко от една, пропуска умишлено или още по-лошо - не знае.

Бихме могли да продължим с оборване и на останалите неистински твърдения на автора, защото те изобилстват до края на материала, но и само горепосочените са достатъчни, за да се опровергаят несъстоятелните твърдения, изложени в публикувания материал.

За последен път губим от времето си да оборваме измислени факти, твърдения и обстоятелства, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, излагани от автора, вместо да го използваме за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?