Частните охранители намаляват и застаряват

Повечето кадри в сектора са пенсионери и неквалифицирани

Частните охранители намаляват и застаряват

За последните четири години у нас значително е намалял броят на частните охранители, които освен това са сериозно застарели – най-вече пенсионери и без нужната за сектора квалификация, сочи анализ на Българската стопанска камара, обявен в понеделник.

Статистиката показва, че фирмите по охрана и разследване, консултации по сигурността и проектиране на охранителни системи са намалели от 4888 такива дружества през 2008 г. на 4514 през 2011 г. Любопитното е, че данни на Националния осигурителен институт (НОИ) в лицензираните охранителни фирми са заети 77 611 души, а според МВР работещите в този сектор са над 120 000 души.

 

Според БСК свиването на частната охранителна дейност се дължи на икономическата криза и общите затруднения пред бизнеса, които доведоха до драстично намаление на бюджетите за охрана и сигурност, търсене на критично евтини решения и отпадането от пазара на голям брой обекти, подлежащи на охрана. В резултат на всичко това, не малък брой фирми са прекратили дейност или са се пренасочили към други икономически дейности.

 

Данните от анализа показват, че в сектора основно са заети 55-64 годишни мъже (28%), следвани от 45-54 годишните (21%). Впечатление прави и високата заетост на мъже над 65 години в дейностите по охрана, което БСК отдава на ниското заплащане на труда, което не е привлекателно за младите хора, но удовлетворява пенсионерите. Малкото млади хора в сектора са заети на места, които искат по-висока технологична култура или се налага реакция по сигнали и съответно трябват физическите качества, умения и способност за възприемане на новости, присъщи за възрастта им.

 

Малкото заети в сектора жени (15.5 на сто), които са най-вече на възраст между 25 и 44 години, основно са заети с консултантските услуги по сигурността. Причината за преобладаващо млади жени в сектора е наблюдаваният напоследък интерес у дамите към професията. Високата безработица също спомага за снижаване на средната възраст на заетите в сектора и наемане на човешки ресурси с по-високо качество, отчита бизнес организацията.

 

Данните ѝ сочат още, че в сектора са заети хора със сравнително ниско образование и слаби професионални компетенции и личностни умения, ползвани за физическа охрана, но по същество представляващи обикновени портиери.. Често на тях им липсват умения за оказване на първа помощ, за управление на конфликти, технически знания и не са наясно с протокола на служителите по сигурността. При автопатрулите работят по-младите хора с физическа, бойна, шофьорска, стрелкова и правна подготовка, където и заплащането е по-добро.

 

Само най-големите охранителни фирми наемат специалисти по информационни технологии за проектиране и настройване на компютърни мрежи за сигурност и управление на бази данни, специализирани системи, входящи, изходящи и периферни устройства и др.

 

Мениджърските длъжности в сектора пък са заети основно от бивши служители на МВР или други държавни органи, на които обаче им липсват умения за планиране и бюджетиране, управление на финансовите рискове на бизнеса и не знаят как да работят с персонала си. Охранителната дейност е бизнес като всички останали и изисква от мениджърите не само тясно професионален опит и познания, но и чисто икономически, свързани с управлението на хора и средства с цел постигане на положителен финансов резултат за съответния бизнес процес, анализират от БСК.

 

Според камарата за недоброто състояние на частния охранителен бизнес имат вина и клиентите му, които в условията на криза предпочитат за ползват охранителни системи с неясно качество на възможно най-ниска цена.  

Споделяне

Още от България