Частници ще вземат на концесия част от административните услуги

Частници ще вземат на концесия някои административни услуги в следващите две години, обяви министърът на държавната администрация Димитър Калчев в Шабла. Той уточни, че това ще е възможно да бъдат обявени търгове и дадени на концесия услуги от рутинен характер, които не са свързани с националната сигурност.

По неговите думи практиката на т.н. аутсорсинг е широко разпространена в страните от Европейския съюз и води до значително намаляване на държавната администрация

Неотдавна Калчев заяви, че отдаването на концесия на някои от услугите е сериозна антикорупционна превенция. Според него частните концесионери няма да задържат в структурата си служители, които оказват корупционен натиск върху граждани и фирми.

Калчев уточни днес, че до 2005 г. трябва да бъде реализиран първият етап от въвеждането на електронното правителство в България. Той посочи, че около 35 млн. евро ще бъдат инвестирани за обучение на държавната администрация на всички равнища, за да заработи ефективно електронното правителство.Според него същественият проблем обаче е, че едва 15%, от българското население има пряк достъп до Интернет.

За да бъде ефективно електронното правителство, трябва поне 25% от населението да са потребители на мрежата, каза министърът. Той допълни, че гражданите сега могат да ползват чрез Интернет 11 вида административни услуги.

Първите четири услуги, които предлага в момента българското електронно правителство са промените в адресната регистрация, справките за съдебната регистрация на юридически лица, информация за осигуреността на частно лице и справка за внесените от фирмите средства по фондовете. Основна цел на проекта е гражданите и стопанските субекти да имат достъп до правителството и държаните структури, както и да получават и изпращат документи, да плащат лицензи и такси и други.

Споделяне

Още от България