Четири дни срок за подаване на оферти за сглобяемите къщи в Перник

Четири дни е срокът за подаване на оферти за сглобяемите къщи за останалите без дом перничани след земетресението. Това става ясно от публикуваната обява на интернет страниците на БЧК, на областна администрация - Перник и на община Перник.

Набирането на ценовите предложения започна в четвъртък, а крайният срок за подаването им е до 17 часа на 1 октомври. Офертите трябва да се подават в Българския червен кръст, който набира средства в благотворителна кампания.

Документация за участие в конкурса може да се изтегли от адрес: http://www.redcross.bg/news/view.html?nid=13573

В същото време правителството е облекчило условията за изразходване на помощите, получени за преодоляване на природни бедствия. Това е станало чрез промени в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Потърпевшите вече ще декларират писмено, че са изразходвали дадените им помощи за преодоляване на щетите и няма да е необходимо да представят оправдателни документи.

Според промените получателите на помощите са длъжни да ги използват само за възстановяване на единственото и законно построено жилище. В случай на констатирано нарушение или установено нецелесъобразно ползване на средствата, получателите ще трябва да ги върнат.

Подпомогнатите лица са задължени в срок до края на 2013 г. след получаване на помощта да представят в общината попълнена декларация по образец. Кметът има възможност да организира и извършва проверка по служебен ред на достоверността на декларираните данни и обстоятелства.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?