Четири фирми играят с абсолютно еднакви цени в търг на МФ

Ведомството на Владислав Горанов се усъмнило в съгласувана практика

Четири фирми играят с абсолютно еднакви цени в търг на МФ

Напълно идентични цени до стотинка са предложили четири от пет фирми, кандидатствали за обществена поръчка на Министерството на финансите за централизирана доставка на консумативи за държавната администрация. Това става ясно от документи, публикувани на сайта на ведомството.

Изумителната "случайност" всяла подозрение в чиновниците от МФ и те пратили сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради съмнения за съгласувани практики. Ведомството, председателствано от Юлия Ненкова, обаче не се трогнало и не се сезирало по случая. В резултат, МФ е класирала чрез жребий трима от участниците, с които предстои да сключи рамкови споразумения за следващите две години.

От отговора на шефката на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова до МФ става ясно, че независимо от съмненията за съгласуваност между фирмите, няма пречка да се сключат договори с обявените за победители в търга.

В качеството си на Централен орган за покупки за нуждите на държавната администрация на 20 септември 2018 г. финансовото министерство е обявило търг за "доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" с 6 обособени позиции (за различните марки принтери) на обща стойност 10.5 млн. лв. без ДДС и срок на договорите 2 години.

Общо десетина фирми кандидатстват по 6-те обособени позиции, като проблемна се оказва позиция №3 – доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark.

В нея се състезават 5 компании, като при отварянето на цените изненадващо се оказва, че четири от тях – "Прайм технолоджис" ЕООД, "Ронос" ООД, "Роел 98" ООД и "Кооперация Панда", предлагат напълно идентична до стотинката цена на доставката (239 602.77 лв.). Единствено "Парафлоу Комуникейшънс" ООД участва с малко по-висока стойност – 241 039.50 лв., и губи състезанието.

Финансовото министерство преминава към жребий, който в крайна сметка класира три фирми – "Ронос" ООД, "Роел 98" ООД и Кооперация "Панда".

Впоследствие ведомството на Владислав Горанов търси обяснения от участниците за това как са определили цената, с която кандидатстват. Фирмата "Праим технолоджис" заявява, че е оторизиран партньор на "Лексмарк Интернешънъл България" и оферираните цени са същите, които е получила от вносителя плюс допълнителна отстъпка, която представлява търговската му печалба. "Роел 98" ООД посочва, че е официален партньор на "Лексмарк Интернешънъл България" и е получило специални цени за участие в тръжната процедура плюс допълнителни бонуси като официален партньор на "Лексмарк". Кооперация "Панда" пък е обяснила, че е подкрепен партньор на "Лексмарк Интернешънъл България" и ползва специални доставни цени. Оферираните цени към МФ били съобразно търговските условия с "Лексмарк" и без калкулиране на печалба в текущия момент. Ценовото предложение на "Ронос" също е базирано на специалните цени на "Лексмарк Интернешънъл България", като участникът не е сложил допълнителна надценка.

През януари МФ решава да подаде сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради съмнения за съгласувана практика между четиримата участници. До края на март обаче няма сезиране на КЗК, в резултат на което МФ пита АОП как да постъпи в тази ситуация - дали да сключи рамковите договори с избраните фирми или да чака произнасянето на антимонополния орган.

АОП отговаря, че няма пречка за сключване на договорите, а ако впоследствие се установи нарушение на конкуренцията, фирмите ще бъдат санкционирани по Закона за защита на конкуренцията и ще им бъде преустановен достъпът до следващи публични търгове.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?