Четири газови лиценза издаде енергийният регулатор

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определи фирмата, която ще извършва разпределението и снабдяването с природен газ в община Елин Пелин, и издаде четири други газови лиценза, съобщиха от регулатора.

Комисията е класирала участниците в конкурса за газифициране на община Елин Пелин "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” и „Софиягаз”, като е определенила първото дружество за победител.

Направеното от „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ООД предложение е по-добро по всички критерии за оценка, обосноваха се от ДКЕВР. Дружеството е оферирало по-ниска средно-притеглена цена за пренос и обществено снабдяване, както и по-висока предвидена консумация на природен газ и по-голям брой присъединени потребители към десетата година от извършване на дейността.

Предвижданията на победителя са в рамките на този период да бъдат присъединени около 3 577 битови, 35 промишлени и 190 обществено-административни потребители. За същият период дружеството предвижда да инвестира 11.835 млн. лв. и да изгради газоразпределителна мрежа с дължина 109 581 м.

В същото време ДКЕВР връчи на „Булгаргаз" лицензия за „обществена доставка на природен газ”. Дъщерното на газовия  холдинг дружество "Булгартрансгаз" получи документ за извършване на „пренос на природен газ”, „транзитен пренос на природен газ” и „съхраняване на природен газ”.

„Овергаз инк.” Взе разрешително за „разпределение на природен газ” и „обществено снабдяване” за територията на община Банско, а "Бургасгаз” ЕАД бе лицензирано за „разпределение на природен газ” и „обществено снабдяване с природен газ” в общините Бургас, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево.

Споделяне

Още от Бизнес