Четири кандидата в конкурса за трета национална телевизия

Четири искания от кандидати за издаване на лиценз за трета национална телевизия са постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията. Свои исксания са подали "Нова холдинг" АД (бивш "МЕФ холдинг" АД) от република Чехия, шведската "ТВ2" ООД, "Нова телевизия - първи частен канал" ЕАД и "ТОП ТВ" ЕООД.

На 12 март 5-членен състав на Върховния административен съд се произнесе, че лицензът на "МЕФ холдинг" е невалиден. Отправените искания ще бъдат разгледани на заседание на КРС, която ще вземе решение за следващи действия.

Съгласно процедурата, в конкурса могат да участват лица, които притежават лиценз за телевизионна дейност с национален обхват и могат да разпространяват програмата си чрез наземно радиоразпръскване.

По БТА

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?