mediapool.bg Ти си това, което четеш

Четири ключови промени в бизнеса, повлияни от софтуерните технологии

15:54 | 29 август 2016 | 3 коментара

Навлизането на нови софтуерни решения промени значително производствените предприятия през последните години. Очакванията са тази динамика да се засили още повече в близко бъдеще с налагането на нови технологии.

Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи обеми от данни, известни като big data, и "облачните" решения са на път да променят изцяло процеса на производство, оптимизирайки работата, добавяйки гъвкавост и понижавайки себестойността на произведената продукция, казва Анастас Шопов, мениджър бизнес консултиране на българската компания "Тим ВИЖЪН", която е сред първите български внедрители на системи за управление на бизнеса и има дългогодишен опит с предприятия.

Според Шопов, ако през последните 15 години производственият бранш е преминал през масово внедряване на ERP системи, в бъдеще може да се очаква към тези системи да се добавят мощни нови технологии, позволявайки на компаниите да спечелят от възможностите за по-добро планиране и редица оптимизации на процесите.

"Интернет на нещата"

Това наименование обхваща разнообразни технологии за свързване на заобикалящите ни предмети с интернет.

Според някои специалисти, в недалечно бъдеще предстои повечето предмети от ежедневието да разполагат с някаква свързаност и "интелигентност" - от четката за зъби и кафеварката, до автомобила, дома и офиса.

В производствения сегмент Internet of Things също се налага с бързи темпове като все повече машини и оборудване получават модули за мобилна връзка, както и редица сензори. Това позволява те да бъдат управлявани отдалечено, както и да се автоматизира процесът по мониторинг, поддръжка и откриване на потенциални проблеми.

Например износването на някои елементи от машините може да бъде предвидено чрез вградени сензори на стойност няколко лева и да бъдат предотвратени повреди на оборудване, струващо милиони, както и спиране на работния процес.

Все по-тясна връзка на машините с ERP системата

Навлизането на "Интернет на нещата" и свързването на производствените машини с мрежата позволяват все по-тясната им интеграция с работещите в предприятията ERP (Enterprise Resource Planning) системи.

Това са мощни софтуерни решения, управляващи всички аспекти от работата на една компания – от производството, през складовите наличности, доставките и продажбите, до финансите и счетоводството.

Засилването на интеграцията им с производственото оборудване добавя нови възможности за оптимизация и автоматизиране на процесите.

Управлението на големи масиви от данни

Добавянето на свързаност и разнообразни сензори към производствените машини води до генерирането на огромно количество данни.

"Тази тенденция е много ясно изразена например в сектора на автомобилостроенето, където някои предприятия генерират десетки терабайти информация на час. Предизвикателството в случая е всички тези данни да бъдат обработвани и от тях да бъде извлечена добавена стойност", казва Анастас Шопов.

Необходимост, която води до навлизането в сектора на нови класове решения за управление на големи масиви от данни - т.нар. big data.

Решения за капацитетно планиране

През последните месеци се наблюдава нарастващото търсене на функционалности за капацитетно планиране на производството, а тяхното наличие все по-често се оказва определящо при избора на ERP система.

Към момента около една четвърт от фирмите в производствения сектор, които са внедрили ERP софтуер, разполагат и с такава функционалност. Тя позволява прецизно планиране и оптимизиране на капацитета на предприятието, както и определяне коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.

"Екипът ни е разработил и допълнителна функция към ERP системата за изчисляване на пълна производствена себестойност, която позволява разпределянето на всички месечни разходи по продукти и по машини според различни показатели – време, количество и др. Това позволява в края на месеца ръководителят да види колко му струва един продукт като материали, като разходи на машините, като труд и др.", казва Атанас Шопов.

По думите му по този начин се подобрява взимането на управленски решения при ценообразуването и се увеличават възможностите за спечелване на трудни сделки и важни клиенти.

Още от Бизнес