Йорданка Фандъкова предложи на служебния министър на икономиката

Четири мерки за реално отчитане на използваната топлинна енергия

Йорданка Фандъкова

Столичният кмет Йорданка Фандъкова е предложила на служебния министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев четири мерки за гарантиране на реален отчет на използваната топлинна енергия от абонатите на "Топлофикация София". Това е станало на среща между двамата във вторник, в резултат на която още същия ден в министерството ще бъде сформирана работна група, в която ще участват и част от експертите от работната група в общината.

Фандъкова обясни, че тези мерки могат да бъдат осъществени от служебното правителство, тъй като за тях е необходима промяна в наредбата за топлоснабдяването, която се издава от министерството на икономиката.

Делът на сградната инсталация

Първата от тези четири мерки е свързана с промяна в начина на изчисление на дела на сградната инсталация, плащан от всички, живущи в дадена сграда – и от ползващите, и от отказалите се от парно. Кметът каза, че именно със сградната инсталация са свързани най-честите оплаквания на абонатите.

Предложението на експертите е този дял да не се определя само по формула, а да има възможност за измерване във всяка конкретна сграда, така че да се даде възможност на хората сами да решават какъв да е процентът за сградна инсталация.

Предоставянето на "хората сами да решават" обаче по всяка вероятност ще доведе до тежки конфликти между живущите, между ползващите и неползващите парно в жилищните сгради.

Още през февруари Фандъкова излезе с идеята да се въведе таван на процента на сградната инсталация, включвана в сметката за парно, като според нея е недопустимо 60-70% от сметката за потребена топлоенергия да се дължат на сградната инсталация.

Според сега действащата наредба има формула, по която се изчисляват разликите между отчетените показания на общия топломер и сбора от отчетите на индивидуалните топломери и разпределянето ѝ между всички абонати в един вход с вертикална инсталация. По тази формула всяка година топлинните счетоводители смятат какви ще са прогнозните дялове за сградната инсталация според потреблението предходната година.

В предишни години Наредбата позволяваше на абонатите в един вход да избират какъв да е процентът сградна инсталация в сметките и фиксираните нива бяха между 10 и 30 процента. Обикновено обаче хората избираха най-ниския процент, да са си облекчат текущите плащания което изкривяваше месечните фактури и вдигаше значително изравнителните сметки в края на отоплителния сезон, когато се отчита реалното количество ползвана топлоенергия. После долното ниво бе вдигнато на 15 процента, за да се махне въобще таванът през 2007 г. и да се въведе ежегодното изчисление на прогнозните дялове за всеки клиент за сградната инсталация.

Не на прогнозните сметки

Като втора важна мярка Фандъкова открои премахването на прогнозните сметки, така че да се дадат максимално големи възможности на хората да отчитат всеки месец потреблението си, без това задължително да означава още сега да купуват допълнителни уреди. Кметът предлага хората сами да имат право да избират начина за дяловото разпределение в сградата.

Това според кмета може да стане чрез уредите за дистанционно отчитане, с всекимесечно отчитане от страна на компаниите-топлинни счетоводители и чрез самоотчитане от самите абонати, което да бъде заложено в наредбата.

Фандъкова не за първи път път се обявява срещу плащането на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия, които в момента се изготвят на база на потреблението на абонатите за предходния отоплителен сезон и след спирането на парното се отчита реалната консумация и плащанията се изравняват. В разгара на уличните протести срещу монополите през февруари тя внесе в Столичния общински съвет решение “Топлофикация-София“ да не начислява лихви, ако абонатите не плащат месечните си прогнозни сметки, а направят това с изравнителната си сметка.

В края на краищата съветът реши ръководството на "Топлофикация - София“ да предложи проект за нови общи условия на клиентите си, според които да не се начислява лихва върху прогнозните месечни сметки за парно, което означава, че поне засега промяна при плащането на сметките няма да има. Откогато обаче да влезе в сила мярката с премахването на лихвите все още няма яснота. Въвеждането им обаче е заплаха за фалит на "Топлофикация", ако абонатите решат масово да не си плащат сметките до получаването на изравнителната. Тогава столичното парно може да не успява да събира достатъчно приходи, за да си плаща газовите доставки.

Във вторник обаче кметът на каза нищо по отношение на лихвите върху сметките.

Отделно измерване на енергията за подгряване на вода

Третата мярка, която столичният кмет предлага на министъра на икономиката, е измерване на количеството енергия, изразходено за подгряване на топла вода. Това според кмета може да стане чрез отделянето на сметките за топлата вода от сметката за отопление, като се монтират измервателни уреди, които заедно с водомерите да измерват точното количество топла вода, което се използва от хората. Това според нея би следвало да доведе до по-точно отчитане на топлоенергията.

Четвъртата мярка е да се даде възможност на сградите, в които има хоризонтална инсталация, да сключват индивидуални договори.

Това според експертите е технически възможно, защото хората имат топломери на входа на жилището си, а делът на сградната инсталация се изчислява конкретно и се плаща, както се плащат всички общи разходи във входа.

Делът на сградите, които предоставят тази възможност обаче, е доста нисък сред общия брой абонати на столичното парно. Огромната част от тях са в по-стари сгради с вертикални щрангове, за чиято реконструкция са необходими големи инвестиции.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?