Четири оферти за ремонта на “Цариградско шосе”, шест – за бул.”Сливница”

Цариградско шосе

Четирима кандидати подадоха оферти за ремонт на част от бул.”Цариградско шосе”, който Столична община планира да започне през есента. По-вероятно е обаче работата да тръгне догодина, защото обектът още е на етап инженеринг, което означава, че първо ще се проектира, а после ще се ремонтира.

 

Кандидатите за реконструкцията на бул.”Сливница” са шестима, съобщиха от Столична общината.

 

Съгласно тръжната документация ремонтите на двата булеварда ще продължат две години.

 

На бул.”Цариградско шосе” ще се ремонтира 2.5-километровата отсечка от бул. “Г.М.Димитров” до бул. “Александър Малинов”, като прогнозната стойност е до 9.16 млн. лв. без ДДС.

 

На бул.”Сливница” ще се ремонтира 2.2-километровата отсечка от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, включително и надлеза при Захарна фабрика, като прогнозната стойност е до 8.33 млн.лв. без ДДС.

 

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.

 

Първата е за бул. “Цариградско шосе”. Кандидатите са четири обединения. Едното е ДЗЗД “Градска магистрила”, в което участват “Интегрирани пътни системи” АД, “Инфраструктурна компания” АД, “Калистратов груп” ООД и “Рутекс” ООД. Второто е обединение “Цариградско шосе – 2013”, в което влизат “ГБС Инфраструктурно строителтво” АД и “Трансконсулт-22” ООД. Третото обединение е “Цариградско 2013”, съставено от “Трейс Груп Холд” АД и “Виа План” ЕООД. Последният участник е сдружение “ПСТ Трансконсулт 2013”, в което влизат “ПСТ Холдинг” АД, “Трансконсулт инженеринг” ООД, “Виаком проект” ООД и “Тера Прима” ООД.

 

Втората позиция е за бул.”Сливница”, като кандидатите са шестима. Първият е консорциум “Страбаг София” ДЗЗД, с участници “Щрабаг” ЕАД и “Людмил Коларов - Канел” ЕТ. Вторият участник е ДЗЗД “Люлин 2013”, в който влизат “Инжстройинженеринг” ЕООД и “Пецински” ЕООД. Третото обединение е “Градски магистрали - Сливница”, в което участват “СК-13 Пътстрой” АД, “СК-13 Трансстрой” АД и “Пътпроект 2000” ООД.

 

Четвъртият участник е обединение “Сливница” с членове “Трейс-София” АД, “Балканстрой” АД и “Пътпроект” ЕООД. Петият участник е консорциум “ППМ – Сливница”, в който участват “Пътища и съоръжения” ЕАД, “Пътстрой 92” АД, “Мостремонт 97” ООД и “Илия Бурда” ЕООД. Шестият участник е ДЗЗД “Сливница – 2013”, в което влизат “Агромах” ЕООД, “ДЛВ” ЕООД и “Пътстройпроект” ЕООД.

 

Бъдещите изпълнители ще бъдат избрана чрез икономически най-изгодната оферта. В нея с най-голяма тежест е цената, която носи 60 точки. Техническите показатели носят 35 точки, а останалите 5 точки са за срока за изпълнение.

 

Двата обекта са част от проекта за обновяване на столичните улици и булеварди със заемно финансиране от Европейската инвестиционна банка.

 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес