Четири транспортни проекта за 207 млн. евро търсят пари по Свързана Европа

Четири транспортни проекта за 207 млн. евро търсят пари по Свързана Европа

България подаде четири транспортни проекта за 207 млн. евро в последния възможен момент на сроковете от третата покана за кандидатстване за еврофинансиране по Механизма за Свързана Европа в сектор "Транспорт“ (Кохезионен пакет).

Два са изпратените проекти от Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение", останалите са на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Агенция "Пътна инфраструктура". Те се надяват да получат от Еврокомисията 85% от необходимите инвестиции.

Развитието на жп възел Пловдив

НКЖИ кандидатства с проект за развитие на жп възел Пловдив, който включва рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците Пловдив – Пловдив разпределителна – Крумово и Пловдив разпределителна – Скутаре.

Проектът предвижда също изграждане на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите, попадащи в обхвата на проекта, премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези.

Общата стойност на проектното предложение е 115 млн. евро, като европейското финансиране възлиза на 85% или 98 млн. евро.

Магистралата София - Калотина

В пътния сектор е подаден един проект за изграждане на участък от магистралата "Калотина – Софийски околовръстен път". Неговата стойност е 90 млн. евро, като исканото европейско съ-финансиране е малко над 40 млн. евро.

В проектното предложение е включено изграждане на 15 км от автомагистралата от ГКПП-Калотина до Драгоман.

Предвижда се да бъде разширено и коригирано на места съществуващото трасе, за да позволява скорост от 100 км/ч. Проектът предвижда изграждане на две платна с по две ленти за движение и аварийна лента.

Сигурност в небето

Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" подава за одобрение два проекта, свързани с оптимизация на услугите за управление на въздушното движение.

Общата им стойност е около 1.2 млн. евро, като исканото европейско съфинансиране е около 1 млн. евро.

Първият проект е за създаване на локален оперативен център за информационна сигурност, който да осигурява ефективна защита на предприятието от кибератаки. Изграждането му ще гарантира сигурност на данните и инфраструктурата на ДП РВД, и непрекъснат режим на предоставяните услуги.

Второто проектно предложение е за изследване на възможностите за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране над страните участници в регионалната инициатива Gate One.

Това е трета покана за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор "Транспорт". Гарантираният бюджет за страната ни по Кохезионния пакет е 406 млн. евро.

До момента са одобрени седем български транспортни проекта на стойност 294 млн. евро. Очаква се резултатите от оценката на проектите да бъдат обявени в средата на тази година.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?