Четирима кандидати искат да управляват фонд за рисков капитал от 67 млн. лв.

Четирима кандидати искат да управляват фонд за рисков капитал от 67 млн. лв.

Четирима кандидати са подали оферти за управлението на 67 милиона лева за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни компании. Това съобщиха от "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" (ФМФИБ), известен като фонда на фондовете, който управлява европейски средства за около един милиард лева за дялови инвестиции.

Това е вторият дялов инструмент, който се финансира със средства от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". За този фонд се предоставят 47.1 млн. лв., а останалите средства до 67 млн. лв. трябва да бъдат набрани от частни инвеститори.

Процедурата за избор на мениджър за управлението на Фонда за рисков капитал започна през май.

В определения краен срок за подаване на документи - до 25 юни са получени общо четири заявления за участие.

Едното е на обединение "Морнингсайд Хил" ДЗЗД, в което влизат - Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски, Делян Ганев и "Дунавски Консулт" ЕООД.

Другият кандидат е "Опортюнити Кепитал Мениджмънт", с участници в обединението - Билян Балев, Стефан Василев, Елеонора Соколарски, Матиас Колан, Лукас Хулсман.

Третият кандидат е "Болкан Кепитъл Венчърс" ДЗЗД, в което участват Александър Ников, Велин Кираджиев и Иван Грънчаров.

Последният кандидат е "Обединение Блек Пийк Венчърс", с участници - Константин Петров, Златолина Мукова, Александър Терзийски, Йордан Зарев, Ивайло Господинов, Росен Иванов, Кирил Иванов и Ангел Стефанов.

Предстои Фондът на фондовете да извърши проверка на декларираните обстоятелства и първоначален подбор на кандидатите.

Основна тежест при оценяването на заявилите желание за участие в процедурата кандидати ще има опита в такъв тип дялово инвестиране и привличане на частно финансиране от професионални инвеститори.

Кандидатите ще трябва да осигурят частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели.

Фондът на фондовете предоставя на бъдещия посредник опция за подсигуряване на необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател, с което се дава гъвкавост на фонд мениджъра при набирането на частния ресурс.

Ще се оценяват също и бизнес плана, организационната структура и системите за контрол.

Очаква се общо средствата от публичното и частно финансиране да надвишат 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни малки и средни предприятия в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите ще е в диапазон от 1.5 до 7 милиона лева.

Специфично изискване към потенциалния фонд мениджър е предоставянето на стратегическа подкрепа и менторството на компаниите, в които инвестира. По този начин, Фондът за рисков капитал ще подпомогне развитието на българската икономика, повишавайки конкурентоспособността на местните фирми и подобрявайки корпоративното им управление и капацитет, е посочено в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес