Четвърта банка у нас също смятала да финансира "Инерком" за ЧЕЗ

Сделката е пред изпитания заради предстояща смяна на надзора в чешката компания и намирането на парите

Четвърта банка у нас също смятала да финансира "Инерком" за ЧЕЗ

Извън известните три български банки, които са били готови да финансират сделката на пазарджишката "Инерком" за придобиването на българските енергийни активи на чешката ЧЕЗ, още една кредитна институция у нас е смятала да подкрепи Гинка Върбакова за  придобивката, предизвикала политически и обществен скандал в България, както и множество въпроси в Чехия. В момента се чака дали Върбакова ще успее да осигури 340 млн. евро за плащането на сумата, което трябва да стане до края на ноември.

Финализирането на сделката обаче все повече е под въпрос, тъй като преговорите на "Инерком" с част то банките са претърпели провал, по информация на източници на Mediapool, а освен това в петък – 22 юни, на общо събрание на ЧЕЗ АС се очаква смяна на надзора, което на свой ред може да доведе до смяна на мениджмънта и действия срещу сделката, която създаде репутационни проблеми за чешката компания

За четвъртата банка става ясно от писмо на Българската народна банка, с което Mediapool разполага, до председателя на парламента, с което се изпълнява искането на временната комисия в Народното събрание, разследваща сделката "ЧЕЗ", банковият регулатор да даде информация за  относно поетите финансови ангажименти от български банки относно сделката между "Инерком" и ЧЕЗ.

БНБ е питала 21 банки у нас и четири клона на чужди кредитни институции дали са поемали ангажименти да кредитират "Инерком", дали са издавали писма за намерение "ЧЕЗ Груп" в България след придобиването на активите ѝ. Седемнадесет институции са отвърнали, че не участват и не са участвали във финансиране, не са поемали ангажименти и не са заявявали интерес към сделката.

Една от банките е информирала, че е издала банкова гаранция в полза на едно от дружествата от "ЧЕЗ Груп" за участие в процедурата по продажба на активите у нас, която е обезпечена с негови пари в сметка на кредитната институция. БНВ не посочва коя е тази банка, но според запознати става въпрос за "Уникредит Булбанк", в която са сметките на дружествата на ЧЕЗ в България и въпросната банкова гаранция е необходим в преговорите с евентуалния купувач документ, който при провал на сделката по вина на ЧЕЗ да компенсира избрания нов собственик.

Четири от българските кредитни институции са обявили пред БНБ, че са заявявали интерес за потенциално участие във финансиране на евентуална сделка по придобиване на активите на ЧЕЗ в България. В тази връзка те са предоставили на "Инерком" писма за интерес, писма за намерения и писма за подкрепа, които обаче съдържали изрично волеизявление от страна на банките, че те не пораждат правно обвързващ ангажимент за съответната банка и че такъв може да възникне единствено след разглеждане и одобрение на финансови инструменти с конкретни параметри, съгласно приложимите процедури на съответните банки, и след разглеждане и оценка на цялата изискуема информация, която следва да се представи от страна на кандидата за финансиране.

Отново БНБ не посочва кои са тези четири банки, позовавайки се на банковата и професионалната тайна.

Досега известните от публикации в българските и чешките медии, както и от внесена от премиера Бойко Борисов в парламента справка за финансиращите сделката институции, имена на български банки са на държавната Българска банка за развитие, Първа инвестиционна банка и "Уникредит Булбанк". Сега се оказва, че и четвърта финансова институция е била готова да даде пари за придобивката на Върбакова.

Самата "Инерком", по време на разследването на парламентарната анкетна комисия, нееднократно обяви, че това не е са банките, които ще предоставят пари заплащането на сделката, както и че в нея не участват офшорни компании. Обявено беше, че се преговаря с банков консорциум за получаването на синдикиран заем, който да покрие 70-80 на сто от стойността на сделката, а останалите пари ще са от "Инерком". По информация на Mediapool обаче, след скандала у нас, въпросният банков консорциум се е разпаднал и останалите банки, към които екипът на Върбакова се е обърнал за преговори, са предпазливи.

Самата компания майка в Чехия ЧЕЗ АС е пред смяна на надзорния си съвет, която ще бъде обсъждана на общото събрание в петък. Този орган но свой ред може да инициира промени в ръководството на компанията, в която над 70 на сто са собственост на държавата. Повторно назначеният в началото на юни премиер на Чехия Андрей Бабиш ясно показа, че не харесва сегашния мениджмънт, както и решенията му около продажбата на българските активи. Според източници все още е възможно, дори и "Инерком" да намери парите за плащането до края на ноември, ЧЕЗ да се откаже от сделката с Върбакова и да сключи такава с класирания на второ място кандидат в процедурата по продажбата – индийската "Индия Пауър", която дори е предложила по-висока цена от българския си конкурент, но с условия да я плати на вноски.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?