Четвърто преотваряне на ДЦК привлече слаб интерес и ниска доходност

В условията на много слаб инвеститорски интерес и ниска доходност Министерството на финансите преотвори за четвърти път в понеделник емисия на петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани в началото на годината с падеж на 22 януари 2019 г.

Резултатите от проведения на 6-и октомври аукцион показват, че финансовото министерство е у спяло да пласира ДЦК за 55 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност е от 2.42% процента. Това представлява малко по-ниска доходност от осредната годишна лихва, постигната при третото преотваряне на петгодишния аукцион на 11 август 2014 година, когато бяха пласирани книжа за 50 млн. лева и при доходност от 2.46%.

Все пак постигнатите доходности при преотварянето са по-високи от тази при емитирането на книжата – 2.18 на сто.

Вчерашното преотваряне на емисията е привлякло поръчки само за 69.2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от едва 1.26 пункта, става ясно от съобщението на Министерството на финансите.

В него се посочва, че най-много петгодишни ДЦК на аукциона в понеделник са придобили банките – 89.09% от цялата сума, следвани от пенсионните фондове, които са взели едва 10.91%. Нулев е бил интересът от доверителни фондове и от други инвеститори.

Въпреки относително слабите резултати, постигнатата вчера доходност е под тази на облигации в евро със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона -  Унгария (2.24%), Румъния (2.25%), Португалия (2.39%), Турция (2.82%) и Хърватия (3.74%).

Споделяне

Още от Бизнес