Четвъртокласниците държаха първия пробен тест

В понеделник четвъртокласниците направиха първия от четирите пробни тестове за външно оценяване. Той бе по предмета "Човекът и обществото".

Самият изпит и отговорите може да бъдат видени на интернет адрес:

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/test_answers_ChO-4kl.pdf

Това е първата пробна матура за четвъртокласници, които просветното министерство провежда. През тази седмица четвъртокласниците ще държат пробни матури още и по математика, български език и литература и по предмета “Човекът и природата”.

Тестът по "Човекът и обществото" съдържа 20 въпроса с три възможни отговора, от които само един е верен. Всеки правилен отговор носи една точка, а грешките не носят точки. Максималният брой точки от теста е 20. 

Работите на учениците ще се оценяват от комисии, в които не могат да участват учители, преподаващи на  децата. Оценките ще имат само информативен характер и няма да  влияят върху годишния успех на четвъртокласниците.

Споделяне

Още от България