Четворен ръст на чуждите инвестиции за година

Лизингова компания и медодобивно предприятие са изнесли най-много пари от страната

Четворен ръст на чуждите инвестиции за година

Почти четири пъти са нараснали преките чуждестранни инвестиции в страната за първите шест месеца на 2012 г. спрямо същия период на миналата година, сочат предварителните данни на БНБ, обявени в сряда. За полугодието у нас са влезли 221.4 млн. евро (0.6 процента от БВП), докато година по-рано чуждите вложения са били 63.2 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал, който включва преведени и изтеглени парични и апортни вноски на чуждестранни компании в и от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти в страната, възлиза на 422.1 млн. евро. Той е по-висок със 115.9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2011 г. - 306.2 млн. евро.

Традиционно най-много са вложенията на чужденци в имоти у нас. За периода януари – юни те са 122.9 млн. евро при 98.1 млн. евро година по-рано.

Най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-юни 2012 г. се падат на Холандия (163 млн. евро), Швейцария (122.5 млн. евро) и Русия (68.9 млн. евро). Там са регистрирани част от чужди банки с клонове в България, както и някой от най-големите дружества като “Лукойл” например.

Чужди компании са изнесли най-много средства към Германия (- 284 млн. евро) и Великобритания (- 77 млн. евро). В Лондон най-много средства е изнесла една от големите гръцки лизингови компании. В Германия е компанията майка на най-голямото медодобивно предприятие у нас, което е върнало вътрешнофирмен заем.

Нетният друг капитал или промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателен, в размер на – 235.3 млн. евро, при отрицателен в размер на – 289.6 млн. евро за януари – юни 2011 г.

На база на предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба, представляваща частта на чуждите компании в неразпределената печалба или загуба на предприятието, се оценява на 34.5 млн. евро, при 46.6 млн. евро за същия период на 2011 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес