Четворен ръст на чуждите инвестиции за година

Лизингова компания и медодобивно предприятие са изнесли най-много пари от страната

Четворен ръст на чуждите инвестиции за година

Почти четири пъти са нараснали преките чуждестранни инвестиции в страната за първите шест месеца на 2012 г. спрямо същия период на миналата година, сочат предварителните данни на БНБ, обявени в сряда. За полугодието у нас са влезли 221.4 млн. евро (0.6 процента от БВП), докато година по-рано чуждите вложения са били 63.2 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал, който включва преведени и изтеглени парични и апортни вноски на чуждестранни компании в и от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти в страната, възлиза на 422.1 млн. евро. Той е по-висок със 115.9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2011 г. - 306.2 млн. евро.

Традиционно най-много са вложенията на чужденци в имоти у нас. За периода януари – юни те са 122.9 млн. евро при 98.1 млн. евро година по-рано.

Най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-юни 2012 г. се падат на Холандия (163 млн. евро), Швейцария (122.5 млн. евро) и Русия (68.9 млн. евро). Там са регистрирани част от чужди банки с клонове в България, както и някой от най-големите дружества като “Лукойл” например.

Чужди компании са изнесли най-много средства към Германия (- 284 млн. евро) и Великобритания (- 77 млн. евро). В Лондон най-много средства е изнесла една от големите гръцки лизингови компании. В Германия е компанията майка на най-голямото медодобивно предприятие у нас, което е върнало вътрешнофирмен заем.

Нетният друг капитал или промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателен, в размер на – 235.3 млн. евро, при отрицателен в размер на – 289.6 млн. евро за януари – юни 2011 г.

На база на предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба, представляваща частта на чуждите компании в неразпределената печалба или загуба на предприятието, се оценява на 34.5 млн. евро, при 46.6 млн. евро за същия период на 2011 г.

Споделяне
Още по темата
Още от Бизнес

Одобрявате ли удължаването на извънредното положение с един месец?