Четворен скок на екоглоба за "Кремиковци" със задна дата

Повече от четири пъти е увеличена ежемесечната санкция, която металургичният комбинат "Кремиковци" плаща за замърсяването на околната среда, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в понеделник. Министърът наложи 24 377 лв. текуща глоба, заради превишаване на стойностите на вредни вещества в отпадъчните води, формирани от дейността на завода.

Констатираните стойности на замърсяване с феноли, нитритен азот, олово, разтворени вещества и манган са по-високи в сравнение с тези, за които дружеството имаше наложена текуща месечна санкция за 2006 г. в размер на 5 538 лв.

Новата санкция влиза в сила със задна дата от 13 март 2007 г., когато е извършена проверката върху излъчваните емисии от столичната екоинспекция и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и водите.

Споделяне

Още от България