ЧЕЗ пак иска по-скъп нощен ток – сега с над 30%

При дневната тарифа увеличението е минимално

ЧЕЗ пак иска по-скъп нощен ток – сега с над 30%

Доставчикът на електроенергия ЧЕЗ отново настоява за сериозно увеличение на цената на нощния ток, след миналогодишното. С внесеното във вторник в енергийния регулатор заявление за тарифите от 1 юли 2020 г. снабдителят иска нощната тарифа да нарасне с над 30%, става ясно от разпространеното късно вечерта прессъобщение на чешката компания, обслужваща Западна Бългалрия.

При одобрение на предложените тарифи от двете дружества на ЧЕЗ - Електро  и Разпределение, битовите потребители биха плащали 0.19152 лв./кВтч. (без ДДС) за дневната тарифа, а за нощната – 0.15037 лв./кВтч. (без ДДС).

Сега действащите цени за домакинствата са 0.18565 лв./кВтч за дневната енергия и 0.10703 лв/кВтч – за нощния ток, с включени мрежови такси и към държавния електропреносен оператор, и към електроразпределителното дружество, но без ДДС и акцизи.

Сметките, както и при останалите двама снабдители, които обявиха по-рано във вторник предложенията си, са правени при сега действащите цени на електроцентралите, на Електроенергийния системен оператор и без да се имат предвид плановете на правителството за частична либерализация на пазара и освобождаването на цените на домакинствата, присъединени на мощност над 50 МВ. Възможно е обаче в сегашната кризисна ситуация това да се отложи. Подобен анонс направи миналата седмица председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов от ГЕРБ.

ЧЕЗ Разпределение предлага на практика изравняване на нощната енергия за стопанските и битовите потребители.

Дружеството е поискало нощната тарифа за стопанските потребители да се плаща по 96.27 лв./МВтч, а в битовия сегмент цената да е 96,23 лв./МВтч. По този начин ще се преодолее и наблюдаваната тенденция за утвърждаване на цени за нощна енергия под нейната себестойност, аргументира се мрежовият оператор.

Съобразявайки се с очакваните промени в електроенергийния пазар, предполагащи намаляване на небитовите клиенти в регулирания сегмент, с предложените цени се цели пълно елиминиране на кръстосаното субсидиране чрез намаляване на цените в стопанския сегмент с -22.88% за върхова тарифа и съответно с -8.04% дневна тарифа при измерване с две скали и с -18.79% за една скала. Дружеството предлага и спад на цената на енергията за битовите клиенти с -10.38% при измерване с една скала. посочва се още в съобщението.

В него се допълва, че предложенията на дружествата за ценовия период 2020/2021 г., са изчислени в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, формирани са по начин, който позволява да бъдат покрити разходите на дружествата, осигуряват изпълнението на законовите и лицензионни задължения, както и постепенното достигане на европейските стандарти за качество на доставките и услугите.

И двете дружества на ЧЕЗ обясняват, че са изчислили цените си според реалните си разходи за извършване на своята дейност, подобряване на качеството на услугата, гарантиране на сигурността на доставките, развитие и разширяване на мрежата.

Окончателните цени ще бъдат определени от Комисията за енергийно и водно регулиране като се отчетат и внесените заявления от производители на електрическа енергия, от Националната електрическа компания, от Електроенергийния системен оператор, от останалите енергийни дружества, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия, от цената за "Задължения към обществото", цената на електрическата енергия на организирания борсов пазар, включително и предстоящите законови промени във връзка пълното либерализиране на пазара.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?