ЧЕЗ ще отчита потреблението на ток и през почивните дни след Нова година

ЧЕЗ ще отчита потреблението на ток и през почивните дни след Нова година

ЧЕЗ Разпределение България ще отчита електромерите на своите клиенти в Западна България през почивните дни на 2 и 3 януари, за да спази изискването срокът на отчитане да не надвишава 31 дни.

Клиентите на дружеството, които не осигурят достъп до електромера си, ще получат сметки, формирани на база потреблението им през аналогичен предходен период.

Битовите и малките стопански клиенти на дружеството, до чиито електромери няма достъп без тяхното присъствие на място и попадат в този период на отчитане, имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите си и да декларират показанията на денонощната информационна линия 0700 10 010, по електронната поща на адрес [email protected] ,на факс (02) 8959 667 или в Центровете за обслужване на клиенти.

Споделяне

Още от България