ЧЕЗ защити електромерите на високо с мотива опазване човешкия живот и мрежата

ЧЕЗ защити електромерите на високо с мотива опазване човешкия живот и мрежата

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ защити монтирането на електромери на височина над човешкия ръст в определени ромски квартали с мотива, че така се предпазва не само уредът от манипулация, но и човешкия живот при посегателство над мрежата.

Компанията уверява, че във всички свои действия спазва правата на човека и човешкото достойнство и на високо електромерите са монтирани само в райони, където са голям брой инциденти, включително смъртни случаи в резултат на престъпни посегателства върху мрежата. Само в периода април-юни 2015 г. при неоторизирани манипулации и кражби от електроразпределителните съоръжения на ЧЕЗ загинаха 4 човека, посочват от ЧЕЗ..

Съдът на ЕС приема, че защитата на сигурността на електропреносната мрежа и надлежното проследяване на потреблението на електроенергия са законни цели, които по принцип могат да оправдаят разлика в третирането, припомня дружеството съдебното становище.  Посегателствата над съоръжения от електроенергийната инфраструктура и кражбите на електроенергия излагат на риск здравето и живота не само на техните преки извършители, но и на всички граждани. Те нарушават правата на добросъвестните потребители, тъй като често водят до сериозни аварии и влошаване на качеството на електрозахранване, пише в съобщение на ЧЕЗ.

Окончателно решение по казуса трябва да бъде взето от български съд, допълват от компанията и изразяват увереност, че то ще е справедливо и ще вземе предвид важността на опазването на живота на хората и целостта и сигурността на мрежата. "Готови сме да предоставим всякаква информация на отговорните институции в подкрепа на нашите аргументи", пишат още от ЧЕЗ.

Споделяне

Още от България