Чиновническите заплати ще имат твърда част и бонусна

Чиновническите заплати ще имат твърда част и бонусна

Подготвя се нов модел на заплащане за служителите в държавната администрация от 1 януари 2011 г., който предвижда възнаграждението да се формира от твърда част и бонусна, която ще се дава за постигнати резултати. Целта е в администрацията да се привлекат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които да получават по-високи възнаграждения за своя труд, съобщиха от Министерството на финансите в четвъртък.

Това е важна стъпка в административната реформа и новият модел на заплащане е пряко обвързан с процеса на оптимизиране на администрацията, който ще се извърши през настоящата година.

Предложението е чиновническите заплати да имат постоянна и променлива или бонусна част в съотношение 75 процента към 25 процента.

Определянето на постоянната заплата ще се извършва според оценка на длъжностите, при която ще се отчитат функциите и отговорностите, необходимите специални знания и умения, включително тези, съответстващи на образователната степен и специалност.

Допълнителните възнаграждения ще се дават само за постигнати резултати, обясняват от финансовото ведомство. Бонусите ще се планират в бюджетите на институциите, като се слага край на порочната практика те да се дават за събирани приходи от глоби и такси.

Разпределянето на премии от събрани такси за услуги е неправилен стимул, тъй като от това се облагодетелстват определени служители за сметка на бизнеса, се посочва в съобщението.

Причините за въвеждането на нов модел са значителните различия в политиката на отделните администрации по отношение на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите, обясняват от МФ.

В момента липсва единен подход за определяне на допълнителното материално стимулиране, което се разпределя по непрозрачен и субективен начин. Бонусите не са обвързани с постигнатите резултати и индивидуалния принос на служителите.

Предвижда се въвеждане на текущи бонуси, които ще бъдат обвързани с оценка на изпълнението на администрациите като цяло, на структурните звена и на отделните служители. Освен текущи бонуси, предвижда се въвеждането на целеви бонуси, чиито размер ще бъде обвързан с приноса на служителите по изпълнението на конкретни задачи и проекти. Общият ред и условията за получаване на бонусите ще се регламентират с нормативен акт, което ще доведе до прозрачност в системата на допълнителното материално стимулиране, посочват от министерството.

Обсъжда се възможността за увеличаване на средствата за постоянната част на заплатите с поне 10 на сто за всяка администрация. Предвижда се и увеличаване на максималните и минималните размери на заплатите по длъжностни нива.

Моделът е част от изпълнението на мерките от програмата на правителството, насочени към предоставяне на разходно-ориентирани услуги за гражданите и бизнеса.

Споделяне

Още от България