Чиновническите заплати средно със 100 лв. по-големи от заплатите в бизнеса

Средното месечно възнаграждение в бюджетната сфера през декември миналата година е надвишило с близо 100 лв. средното заплащане във фирмите. Това показват предварителните данни за заплащането на труда в България през миналата година.

Според статистическите данни средните заплати в бюджетната сфера са тръгнали от 353 лв. през януари миналата година, постепенно са се повишавали и са стигнали до 463 лв. през декември, като в сумата вероятно влизат и коледните надбавки, които бяха раздадени почти повсеместно на държавните чиновници. По същото време през януари средното заплащане във фирмите е било 317 лв. и през декември е достигнало едва 370 лв. с уговорката, че статистиката не отчита заплащането от черните фирмени каси, където ги има.  

За страната средната заплата в края на годината е била 388 лв., като в началото на 2006 г. е била 324 лв.

Заплащането в различните сектори е силно диференцирано. За миналата година се забелязва тенденция сравнително ниското заплащане в образованието и здравеопазването да се увеличава с по-голям процент от останалите обществено значими сфери. Така в последния месец на миналата година медици и преподаватели са вземали средно 438-440 лв. По същото време средното възнаграждение във финансовото посредничество почти достига 1000 лева, което е най-високото секторно заплащане в страната. След него е заплащането в добивната промишленост – средно 690 лв. през декември, и в производството и разпределението на енергия – 750 лв.  На опашката са възнагражденията в селското стопанство – 268 лв., и в хотелиерството и ресторантьорството – 283 лв. (без бакшишите).

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?