Чиновническият апарат намалял с половин процент за година

Апаратът от държавни служители е намалял през 2006 г. спрямо 2005 г. едва с половин процент. Това показва съпоставката от официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за броя на наетите лица по трудови и служебни правоотношения и за размера на годишните възнаграждения по сектори за 2006 и 2005 г. В понеделник НСИ публикува данните за заплатите и броя на заетите за предната година.

Ако през 2006 г. заетите в бюджетните организации са 434 927 души по списъчен състав, то година по-рано са били 437 100 души или с 2173 повече.

Намалението на реалния брой на заетите служители, които получават заплатите си от бюджета, е по-малко от половин процент. Числото влиза в “известно противоречие” с многократните изявления на министъра на държавната администрация Николай Василев за чувствителното свиване на апарата, издържан от хазната. Министърът обаче неохотно признава, че основните съкращения специално в централната администрация били на незаетите щатни места, а не на реално назначените.

Темповете на бавно свиване на администрацията и на заетите в обслужващи сфери въпреки непрекъснатите обещания за ускоряването им, продължават и през 2007 г. Според данните на статистиката заетите към септември 2007 г. в държавния нестопански сектор са 429 720 души или само с 5207 по-малко отпреди година. Това също е едва 1.2% намаление на служителите.

На този фон изглеждат неизпълними намеренията на правителството чрез замразяване на средствата за разходи на ведомствата в държавния бюджет за следващата година да ги принуди да извършат съкращения в рамките на 10-12% и реорганизация на работата на оставащите с цел повишаване на ефективността. Тук се включва и реформирането на такива сектори на бюджетна издръжка като образование, здравеопазване, полиция и администрация в отбраната.

Според НСИ общо работещите по трудови договори миналата година са били 2 269 471. От тях близо 669 хиляди са в държавния сектор, включително и в дружества със стопанска дейност. В частния сектор са били заети (с договори, регистрирани в НОИ), малко над 1.6 млн. души. Или на почти четирима работещи в частния сектор се пада по един служител в държавния апарат, издържан от данъците им.

Последните данни на НСИ от септември т. г. сочат общо заети 2 337 215 души, от които в частния сектор са близо 1.7 млн. души.

Средната годишна заплата през 2006 г. е била 4323 лв., в обществения сектор – 5 292 лв., а в частния 3 916 лв. Увеличението спрямо 2005 г. е с близо 500 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?