Чиновници глобени за дискриминация на мъж, желаещ да осинови дете

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) наложи глоби на държавни чиновници, дискриминирали мъж от Пловдив, който искал да осинови дете. С по 250 лева са глобени Константин Трендафилов, директор на Дирекция ”Социално подпомагане” – Пловдив и Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане – София.

Жалбоподателят се оплакал, че е дискриминиран от Дирекция ”Социално подпомагане” – Пловдив чрез различно отношение към него, проявено по време на социалното му проучване като кандидат-осиновител от мъжки пол без партньор.

Мъжът се е оплакал, че има неравно третиране към него спрямо други две кандидат-осиновителки от женски пол, заявили по същото време желание да осиновят дете, също без брачен партньор. В резултат на различното третиране той не е вписан в регистъра на осиновяващи.

Освен това мъжът е бил подведен, че трябва задължително да премине през обучителен курс за кандидат-осиновители в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, а преминаването през курсовете е по желание.

В нарушение на нормативната уредба Дирекцията ”Социално подпомагане” е предоставила правомощията си по оценяване годността на мъжа за осиновяващ на комплекса. Според КЗД с това се създават условия за незачитане на правото му на личен и семеен живот, като е допуснато външни за държавния орган лица да имат достъп до чувствителна лична информация за жалбоподателя и да осъществяват произволна намеса в личния живот.

От дирекцията са подложили под съмнение психичното здраве на мъжа, приемайки заключенията на социалния работник в комплекса. Според тези заключения той ”няма необходимата психо-емоционална нагласа да бъде осиновител”. ”Комуникацията му се основава на агресивно, нападателно отношение и неумение да се възприема различна от неговата гледна точка”, сочи заключението.

Нещо повече, той е насочен в диспансер за психични заболявания със стационар за пълно психолого-психиатрично изследване. Независима експертиза, назначена от КЗД, не констатира психични отклонения у жалбоподателя.

Липсват данни обаче да е проведена аналогична процедура за оценяване годността на двете заявителки за осиновяване от женски пол, проучвани по едно и също време с жалбоподателя.

КЗД е установила и друго нарушение – процедурата по социално проучване на жалбоподателя продължава 6 месеца, като регламентираният максимален срок е 3 месеца.

Освен наложените глоби, на държавните чиновници са направени предписания занапред да не допускат подобни практики в работата си.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?