Чиновници на еднакви позиции са с 4-5 пъти разлика в заплатите

Най-добре платеният държавен служител е директор на дирекция в изпълнителна агенция и взима 4320 лв. на месец без бонусите

Чиновници на еднакви позиции са с 4-5 пъти разлика в заплатите

Заплащането на чиновниците у нас е пълно с дисбаланси. Държавни служители, които работят на едни и същи позиции, но в различни ведомства, взимат тотално различни заплати, като понякога разликата е 400-500%. Това става ясно от Доклада за състоянието на държавната администрация за 2017 г., публикуван от Министерски съвет.

Например служител на една от най-ниските позиции в администрацията – младши експерт, в едно министерство е получавал основна заплата 483 лв. през миналата година, докато негов колега на същата позиция, но в друго министерство, е взимал за труда си 1791 лв. на месец. Така двама души на едно и също ниво имат разлика в заплатите близо 4 пъти, при това без да се броят бонусите, става ясно от доклада.

Най-ниската заплата, получавана от главен експерт в министерство през 2017 г., е била 529 лв., а най-високата – 2900 лв., което е над 500% разлика в заплатата. В доклада на Министерски съвет не се посочват имената на конкретните министерства, за да се сравни къде работят най-богатите и къде – най-бедните държавни служители.

Огромна е несправедливостта и по отношение на средните и по-високите позиции в администрацията. Например началник отдел в най-бедното министерство е получавал основна заплата в размер на 817 лв. на месец, докато служител на същата позиция, но в най-богатото министерство е взимал 3200 лв. основна заплата, което е близо 4 пъти разлика.

Абсурдни несъответствия има и на другата ключова позиция в администрацията – директор на дирекция. Най-бедният директор в министерство миналата година е получавал 1748 лв. на месец, докато най-богатият – 4080 лв., и то без бонусите.

Странно е също, че в отделни случаи подчинени са взимали повече от шефовете си.

Например максималната заплата за директор на дирекция в министерство е била 4080 лв., докато за главен секретар на министерство, което е най-високата административна длъжност, най-високото основно възнаграждение е било 4000 лв.

Най-високата заплата в администрацията изненадващо се оказва не на главен секретар, а на директор на дирекция, при това в изпълнителна агенция. Служител на такъв пост е получавал 4320 лв. на месец през 2017 г., което е доста повече от максимума, получаван от главен секретар в изпълнителна агенция – 3221 лв. Справка в доклада за 2016 г. показва, че и тогава въпросният директор е получавал също 4320 лв.

Като цяло, нетните заплати в централната администрация у нас са нараснали с 2.5% към 1 юли 2017 г. спрямо 1 юли 2016 г., става ясно от доклада. Увеличението е основно заради ръста на минималната заплата и текучеството сред чиновниците, което води до различно определяне на индивидуалните заплати на новоназначени, повишени в длъжност и т. н.

Докладът за администрацията не обхваща допълнителното материално стимулиране и другите видове бонуси към основната заплата.

Към края на 2017 г. 7 278 служители във ведомствата получават основна заплата до 550 лв., пише още в доклада.

Документът не прави задълбочен анализ на дисбалансите в заплащането, нито пък предлага каквито и да било идеи за промени. В доклада е посочено само, че има най-вече два типа проблеми. Едните са свързани с лоша вътрешноорганизационна политика по заплащането, а другите – с цялостната среда и "невъзможността за преодоляване на исторически насложили се необосновани дисбаланси в основните заплати".

"Разрешаването на тези проблеми налага промени в нормативната уредба, след широка дискусия и дадени предложения от всички администрации, за подобряването на системата на заплащане в държавната администрация", заключава докладът, с което темата в него е приключена.

Чиновниците у нас към края на 2017 г. са 128 665 души според заетите щатни бройки, от които 95 904 души са в централната администрация, а 33 001 – в териториалната. В администрацията работят предимно жени – техният дял е 67%, ако не се броят структурите на МВР, става ясно още от доклада. В числеността на персонала през 2017 г. се регистрира съвсем лек ръст спрямо 2016 г.

Споделяне

Още от Бизнес