Чиновниците ще декларират ежегодно имат ли конфликт на интереси по служба

Всяка година до 31 март държавните служители ще са длъжни да декларират писмено пред началника си дали те или свързани с тях лица имат търговски, финансов или друг делови интерес във връзка с функциите на администрацията, в която работят. Чиновниците ще бъдат уволнявани, ако участват при подготовката или вземането на решение, от което те или свързани с тях лица са заинтересовани. При възникване на подобна ситуация на конфликт на интереси, държавните служители ще трябва да уведомяват писмено началника си.

Това предвиждат текстове от промените в Закона за държавния служител, приети днес от парламента, съобщи БТА.

Всяка година държавните служители ще се атестират, което ще служи като оценка за тяхната работа и критерий за израстването им в йерархията. Условията и редът на атестирането ще се определят от Министерския съвет.

Ранговете на държавните служители се разделят в две групи - младши и старши, като всеки ранг има по 5 степени. За заемане на ръководна длъжност ще бъде необходимо най-малко трети младши ранг.

При преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга, служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява, решиха още депутатите.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: