"Чистите пари" и медиите на Ирена Кръстева са на Корпоративна банка

"Чистите пари" и медиите на Ирена Кръстева са на Корпоративна банка

Прокуратурата обяви, че парите, с които Ирена Кръстева придоби куп медии, а след това стана и мажоритарен собственик в ИПК "Родина", са чисти, а собственичката им няма никакви задължения към държавата под формата на данъци и осигуровки.

Това бе съобщено преди десетина дни на депутата Митко Димитров, поискал проверката, и на комисията за борба с корупцията в парламента.

Със заключението си държавното обвинение даде да се разбере, че повече няма намерение да се занимава с Кръстева. Остана открит въпросът все пак откъде държавен допреди пет години служител като нея разполага със значителни средства, за да изкупи пет вестника и регионално издателство, да управлява още един вестник и една телевизия (за покупката им нищо не се знае), след това да придобие мажоритарния пакет от ИПК "Родина", и като венец – да е на път да сключи сделка с държавата за нова сграда на Националната агенция за приходите и да пусне (евентуално) цифрова ефирна телевизия.

Отговорът е прост – зад Кръстева стоят значителни капитали, които отначало категорично не искаха да се афишират. Те са на "Корпоративна търговска банка" (КТБ), въпреки отклоняваните преки отговори от мажоритарния ѝ собственик Цветан Василев за съпричастността на банката и свързаните дружества в сделките.

Връзката на КТБ с Ирена Кръстева обаче може да се проследи в Търговския регистър.

През юли 2007 г. оглавяваното от Кръстева дружество "Нова българска медийна група холдинг" ЕООД купува мажоритарните пакети от дружествата, издаващи вестниците "Монитор", "Телеграф" и Политика", както и рекламно-разпространителските компании "Пресмаркет" и "Престрафик".

Или, както е известно в публичното пространство, Кръстева придобива вестниците и цялата издателска дейност на дотогавашния мажоритарен собственик на дружествата Петьо Блъсков. Някои публикации сочат цена на сделката от 3.5 млн. лв.

Закупуването на вестниците на Блъсков – с кредит от КТБ

Преди да се оформи като холдинг, "Нова българска медийна група" е акционерно дружество, в което половината капитал е на "Балканска медийна компания" ЕАД, собственост на Ирена Кръстева, а другата половина – на "Технологичен център – Институт по микроелектроника" (ТЦ-ИМЕ) ЕАД. Уставният капитал на "Новата медийна група" е 50 хил. лв.

ТЦ-ИМЕ, фирма с 15 души персонал и с активи за 145 247 лв. към 2003 г., играе основна роля в следващите трансформации на капиталите, управлявани от Ирена Кръстева. Бившото държавно дружество със затихващи функции е купено чрез Агенцията за приватизация през 2003 г. от фирма "Кен трейд" ЕООД, в която 100% собственик на капитала е "Бромак" ЕООД. Последната компания се притежава еднолично от Цветан Василев. За ТЦ-ИМЕ са платени 2.2 млн. лв.

През 2006 г. БНБ издава разрешение на ТЦ-ИМЕ да придобие 29.06% от капитала на "Корпоративна търговска банка", а заедно със свързаното с нея дружество "Бромак" ЕООД – 98.41% от капитала на банката.

С други думи, КТБ чрез свързаната с нея фирма ТЦ-ИМЕ е съдружник на Кръстева, когато тя решава да купи вестниците на Блъсков.

Това не пречи КТБ да даде заем на "Нова българска медийна група" за купуването на вестниците. Залог за кредита стават 51.11% от дяловете във всяко от дружествата, предмет на покупката, както сочи проверката на прокуратурата.

Така банката кредитира директно свързано с нея дружество, което по принцип не е забранено от закона при определени условия.

Влизането на Корпоративна банка в ИПК "Родина"

Чрез закупените от Блъсков дружества Ирена Кръстева влезе като собственик в ИПК "Родина".

Към момента на закупуването им от Кръстева дружествата "Монитор" ООД и "Пресмаркет" ООД имат акции в ИПК "Родина" чрез компанията, създадена за приватизацията на комплекса - "Обединени български вестници" АД. В нея влизат издателите на няколко от централните столични вестници – "Монитор", "Стандарт", "Новинар", "Дума" и "Банкер" чрез специално учредени дружества.

Според проверката на прокуратурата заемът към КТБ е покрит няколко месеца по-късно с продажбата на дяловете на "Монитор" и "Пресмаркет" в ИПК "Родина". Купувач на дяловете не се посочва, но видно от последващите операции на Кръстева в ИПК "Родина" той е тясно свързан пак с Корпоративна банка.

По същото време Кръстева изкупува и дяловете в ИПК на "Новинар" и на "Дума" и влиза в управата на дружествата, чрез които двата вестника са акционери в "Обединени български вестници" – "Новинар Медиа Проджектс" ЕАД и "ПМ Проджект" ЕООД.

Така Кръстева придобива шест седми от "Обединени български вестници", като една седма остава на "Проджект Строители на модерна България", което издава в. "Банкер".

Изкупуването е придружено и от увеличение на капитала на "Обединените вестници" до 4.9 млн. лв., което става в края на ноември 2008 г. Допълнителните средства в размер на 3.920 млн. лв. са внесени по специална сметка в Корпоративна банка

Сделките са извършени чрез компанията на Кръстева "Си Ди дивелопмънтс" АД. От Търговския регистър не става ясно какво е разделението на собствеността в компанията, но в Съвета на директорите освен Ирена Кръстева има представители и ТЦ-ИМЕ – компанията на Цветан Василев.

След промяната на собствеността в ИПК "Родина", Цветан Василев влиза в съвета на директорите и на това дружество.

Замитането на следата

За да не се набива на очи прехвърлянето на капитали на Корпоративна банка в сделките по придобиването на вестници, както и кредитирането на покупката на свързани фирми, и на "изплащането" на отпуснатите заеми, през март тази година "Нова българска медийна група" изкупува дела на ТЦ-ИМЕ и става еднолично акционерно дружество. За целта Кръстева плаща 1.4 млн. лв.

ТЦ-ИМЕ изчезва от собствеността на "Новата медийна група" и тя става единствен собственик – Ирена Кръстева чрез дружеството си "Балканска медийна компания".

Видимата връзка Кръстева – Корпоративна банка е скъсана. Вестниците са купени със заеми от банка, както установи проверката. Заемите са изплатени.

Другите сделки на Кръстева

Великотърновското дружество и едноименен вестник "Борба" са купени през септември 2008 г. със собствени пари на "Нова българска медийна група" и заем от финансова къща, сочи проверката на прокуратурата. Платени са 1.955 млн. лв.

В края на 2008 г. Кръстева чрез "Новата медийна група" поема контрола (официално като консултант) над още един вестник – "Експрес" и над телевизия ТВ7. До днес нито дотогавашният собственик на двете медии – фирма "Краун Медиа" ЕАД, чийто капитал се държи от офшорната компания с регистрация във Великобритания "Краун Медиа лимитид", нито Кръстева дават информация как се е сменила собствеността.

Кръстева заедно с Теодора Танева – представител на свързаните с Корпоративна банка фирми – са в управителното тяло на двете медии. Името на Танева е в управата на "Си Ди Дивелопмънтс" – основният акционер в "Обединени български вестници".

Целта на Корпоративна банка

Може да се приеме, че банката, или притежателите на капиталите в нея, се стремят към медийно влияние. Петте притежавани от Кръстева вестници плюс телевизия, разпространявана чрез кабел в цялата страна, са сериозен ресурс за публично влияние. Ако се следи редакционната им линия, тя е еднозначно в услуга на премиера, на БСП и на ДПС.

По-съществен интерес банката има към сделката на ИПК "Родина" за строежа на нова сграда на НАП. Самият Цветан Василев заяви пред медии, че евентуалното строителство ще става с кредити, но отрече те да бъдат отпуснати от Корпоративна банка поради "конфликт на интереси" от неговото участие в управата на ИПК.

Този строеж би бил изключително изгоден за частния партньор в лицето на факторите зад "ИПК Родина" заради параметрите по договора.

Не бива да се забравя и, че в съседство се замисля и грандиозно строителство на нов правителствен център. Ако му бъде даден път от следващата власт.

А за силното влияние на Корпоративна банка в сегашните политически среди говори и фактът, че в последното раздаване на държавни постове, извършено от тройната коалиция, човекът на Цветан Василев – Емил Атанасов – влезе в Комисията за финансов надзор като отговарящ за застрахователния сектор. В течение на пет години Атанасов е бил изпълнителен директор на свързаната с Корпоративна банка финансова къща "Фина-С".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес