Членовете на ВСС не смогват да проверят лично работата на магистратите

Милка Итова, Сн: БГНЕС

През 2013 година Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да атестира (оцени) работата на близо 2000 магистрати и е невъзможно да се добие лично впечатление от работата на всеки един от тях, обяви в понеделник председателят на комисията по атестирането на ВСС Милка Итова.

Законът за съдебната власт задължава магистратите да бъдат оценявани за тяхната работа на всеки четири години.

Итова обясни, че предишният ВСС не е успял да свърши цялата работа по атестирането в срок и има много магистрати, които все още не са оценени. Поради това през 2013 година трябва да бъдат написани атестации за близо половината от всички магистрати в страната.

Итова заяви, че при това натоварване членовете на атестационната комисия няма да могат да обиколят всички съдилища, прокуратури и следствени служби, за да добият преки впечатления от работата на магистратите, преди да бъдат гласувани техните атестации във ВСС.

"Няма да можем да направим всеки проверки така, както те трябва да бъдат направени", обясни Итова. ВСС все пак смята, че по места, където ще бъдат писани оценки на много магистрати накуп, ще бъдат изпращани членове на съвета, за да се запознаят с тяхната работа от първа ръка.

Итова беше изключително въздържана по проблемите с командироването на магистрати. Този въпрос роди множество скандали основно заради подозренията, че чрез командироване може да се прескочи законовата практика да се назначават хора само чрез конкурс. Така бившите членове на Висшия съдебен съвет Георги Шопов и Петър Стоянов бяха уредени на места съответно в Специализирания апелативен съд и Върховния административен съд, което предизвика недоволство в съдебната система.

Милка Итова призна с половин уста, че командироването е удобен начин за прескачане на конкурсите, но допълни, че това е единственият бърз начин да се запълват кадрови дупки в претоварени съдилища.

Тя обясни, че ВСС работи за прекратяването на тези практики. В момента се пише наредба за командироването на магистрати и се прави опит за ускоряване на конкурсите за назначаване на хора в системата.

Още от България