Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Човек е добре да спестява 10% от месечния си доход

Хиперинфлацията през 90-те увреди дълбоко разбирането на българина за дългосрочното спестяване

5 коментара
Светла Несторова

Има реален подем в търсенето на здравни и инвестиционни застраховки, но за да има смисъл от спестяването, то трябва да е дългосрочно. Това твърди в интервю за Mediapool Светла Несторова. Тя е главен изпълнителен директор и председател на управителни съвет на застрахователната компания "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", както и член на управата на Асоциацията на българските застрахователи. Наскоро получи наградата "Мениджър на годината" на сп. "Мениджър".

Г-жо Несторова, преди две седмици Комисията за финансов надзор (КФН) направи втори опит да предложи вариант за въвеждането на системата "бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност", според която нарушителите на пътя ще плащат до 400% по-скъпа застраховка, а изрядните шофьори – до 25% по-евтина. Добър ли е предложеният вариант?

По отношение на системата "бонус-малус" ние, застрахователите, получихме проекта практически с всички останали, и в този смисъл в момента се работи по изготвяне на официалната позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Личната ми позиция е, че въвеждането на системата "бонус-малус" няма много общо със зстрахователите. Ние сме изпълнители на тази регулация, а не нейни бенефициенти. Бенефициент е обществото, а нашата полза от тази наредба е такава, каквато е ползата и на гражданите, и на обществото като цяло - да се промени поведението на шофьорите на пътя и да започнат да се държат по-отговорно. Застрахователите нямат никаква икономическа изгода от въвеждането на "бонус-малус" - по същество тя няма да промени премиите. Но асоциацията ще представи в детайли позицията си в близките дни.

Сектор "Застраховане" бе във фокуса на куп скандали през 2018 г., докато тази година се усеща затишие. Подобри ли се състоянието на бранша?

По никакъв начин не бих определила това, което се случи през 2018 г., като поредица от скандали. Не ми харесва този дискурс и тази гледна точка към това, което се случи миналата година. През 2018 г., след години затишие, в които проблемите в сектора не бяха коментирани, започна разпален дебат, който доведе до това дневният ред на сектора да бъде договорен и с обществото, и с регулатора, и със законодателя. Аз съм изключително доволна от това, което се случи през 2018 г., защото в крайна сметка важните неща бяха сложени на масата, взеха се съответните решения и по тях се работи.

През 2018 г. имаше по-значимо покачване на цената на "Гражданска отговорност" – с около 50%. Тази година не се усеща сериозна промяна. Какво показват вашите данни?

Доколкото ми е известно, няма покачване на цената тази година, даже има лек спад. Но покачването миналата година отрази решението на Върховния касационен съд за изплащането на обезщетенията за неимуществени вреди.

Докога автомобилното застраховане ще движи пазара у нас? Има ли и други ниши с бъдеще на българския пазар?

Не мога напълно да се съглася, че автомобилното застраховане движи пазара у нас. То винаги ще бъде важно, тъй като безопасността и отговорносто шофиране е от значение за всички на пътя, както и за техните близки, но от друга страна - "Гражданска отговорност" е задължителна застраховка. Много по-динамично се развиват други сектори в застраховането, като например инвестиционното и здравното застраховане. В момента живеем във времена на незапомнено ниски доходности и лихви и ти не можеш да получиш почти никаква печалба срещу парите си с традиционните форми на спестяване и инвестиране. Възможна алтернатива за тази ситуация се явяват спестовните и инвестиционните застраховки.

Наистина банковата лихва е около 0.1%.

Да, ако си физическо лице. А ако си юридическо, даже може да се озовеш в ситуация да плащаш допълнително, за да си държиш парите в банка. Това е много драматично. Пазарните икономики не са направени да функционират при такива условия. Стресовият сценарий, при който лихвите ще са много ниски за много дълъг период от време, започва да се случва. Така, клиентите нямат какво да направят, за да запазят или да инвестират спестяванията си. От друга страна е очевидно, че има дефицит на дългосрочни инвестиции и спестявания, тоест хората нямат спестени пари за времето след навлизане в пенсионна възраст. В цяла Европа съществува дефицит на доходи в третата възраст. В тази ситуация хората търсят алтернативи и инвестиционните продукти в застраховането са една от тях. Даже има голямо търсене на такива продукти. В този случай ние си сътрудничим с големите компании за управление на активи. Така, от една страна, продуктът дава защитата на застрахователното покритие, а от друга - добавя и известна доходност, която не е много висока, но е добра на фона на другите алтернативи. Отделно има и данъчно облекчение за спестяванията, направени по този начин.

Наскоро излезе новината, че вторите пенсии ще са доста ниски и има проблеми с втория стълб. До каква степен застраховането може да бъде решение?

Капиталовите, инвестиционните и рентните застраховки са перфектната алтернатива на съществуващите турбуленции в пенсионноосигурителната система. Според мен третият стълб на пенсионното осигуряване, който е изцяло доброволен, работи добре и дава добра доходност. Аз самата имам такава осигуровка, това е вид инвестиционен фонд и върши чудесна работа в дългосрочен план. Но в тази несигурност, свързана с фазата на изплащане във втория стълб, с политическите турбуленции, очевидно е, че колкото повече си собственик на парите си, толкова по-добре.

Според мен има няколко основни принципа, които е важно хората да разберат. Количеството пари, които заделяш за пенсия, много пряко определя количеството пари, които ще получиш. Когато заделяш никакви или малко средства, не можеш да очакваш да получиш и голяма пенсия, не и при математиката на инвестирането в света в момента. Друг базисен принцип е, че колкото едно нещо е по-гарантирано и сигурно, толкова е и по-скъпо. От друга страна, ако се търси висока доходност, това обикновено е свързано и с поемането на по-сериозен риск за вложените средства – инвестицията може да доведе до голям приход, но може и всичко да бъде загубено поради динамиката на инвестиционните инструменти с висок рисков клас. Съвестният гражданин, който наистина се вълнува за пенсията си, трябва да задели средства за себе си извън задължителните осигуровки, предвидени от държавата.

Бедността ли е основната причина за ниския дял на хората, които си правят подобни застраховки?

Преди години животозастраховането имаше дял под 10% общо в застраховането, а сега е около 20%, тоест все повече хора сключват подобни застраховки въпреки намаляващото население. Така че, бедността не е причината, защото в България има достатъчно доходи. Липсва разбиране и култура, че всеки сам носи отговорност за собственото си финансово бъдеще.

Вярно ли е, че застраховката "Живот" е изгодна само в дългосрочен план, иначе може дори да е на загуба?

Всяко спестяване или сериозно инвестиране трябва да има достатъчно дълъг хоризонт. Има години, в които доходността е много лоша, в други е много добра, но е важен средният процент. Това важи и за пенсионното осигуряване, и за животозастраховането. Човек трябва да започне да мисли за пенсионирането си, докато е още млад, като е най-добре да подсигури различни варианти за спестяване на средства в дългосрочен план. В тази връзка например съвсем скоро ще можем да предложим на нашите клиенти т. нар. lifecycle фондове. При тях в по-ранните години на инвестицията, когато и човек е по-млад, парите му се инвестират предимно в по-рискови активи, за да се постигне максималното ниво на печалба. С приближаване на възрастта за пенсиониране нивото на риск постепенно намалява, така че през последните 5 години преди пенсиониране средствата на човек са инвестирани в най-нискорисковите активи, за да се избегне потенциална загуба.

Има нови регулации, наложени от Европейския съюз, които изискват преди потребителят да си купи инвестиционен продукт, да се направи анализ какъв му е инвестиционният опит и какъв му е толерансът към риск. Тоест, всеки застрахователен консултант е длъжен, преди да ти предложи инвестиция в спестовна или инвестиционна застраховка, със специални въпросници да провери какво е нивото ти на познание и информираност за този тип продукти и колко риск си склонен да поемеш. Целта е хората да бъдат защитени от поемането на рискове, които могат да застрашат стандарта им на живот заради поемането на финансови ангажименти, които не са способни да обслужват.

Колко лева на месец човек трябва да отделя от заплатата си, за да има смисъл една инвестиционна застраховка?

Отговорът винаги е "колкото може", но стандартът в развитите икономики е около 10% от дохода, който имаш, да го спестяваш в дългосрочен план. Отново застраховката "Живот" е по-добрата от другите алтернативи, защото ако се случи нещо лошо, се изплаща обезщетение и спестяванията не се нарушават. Във всички други форми на спестяване и инвестиране човек обикновено изхарчва средствата си в такъв момент.

Но българинът няма навик да сключва застраховки, а вероятно е загубил и доверие.

Застрахователното дело преди 9 септември 1944 г. е постигнало доста солидни резултати. Проблемът е, че след 9 септември режимът лишава гражданите от разбирането, че отговорността е на самите тях. Българите като цяло имаме една доста блазнеща нагласа, че отговорността е на държавата, но за собственото си благополучие би следвало човек да се грижи от първо лице, като активно се информира за вариантите, които могат да го подкрепят финансово, осигурително и здравно, за да се чувства защитен и спокоен.

Силовите застрахователи през прехода не разбиха ли доверието в сектора?

Това явление се отрази повече на имущественото и автомобилното застраховане, но пък деноминацията на лева и хиперинфлацията много увредиха разбирането на българина за спестяване и дългосрочен хоризонт изобщо. Но трябва да гледаме напред към собствените си пенсии и ви уверявам, че никой няма да реши този проблем вместо всеки от нас.

Има ли новости на пазара на здравни застраховки? Кои са работещите продукти в тази сфера?

Здравното застраховане е много гореща тема. Проблемът в здравеопазването не е само финансов, а и в достъпа до качествено и навременно здравно обслужване. Много от хората не знаят къде да отидат, липсват достатъчно направления, лежи се в болница за какво ли не. Това е среда, в която здравното застраховане започна да се превръща от бутиков в масов продукт. Той обикновено е част от социалната политика на работодателите и е започнал да се превръща в стандарт при започване на работа не само в секторите финанси, аутсорсинг, ИТ, но и в производствени предприятия, големи търговци на дребно. Работодателят плаща договорената вноска по застраховката, а ние предлагаме много улеснен достъп на хората до медицинска помощ. Клиентите могат да се свържат със застрахователя си, да си запишат час, когато им трябва, да получат съвет къде да отидат, да се запознаят с рейтинги на лечебни заведения и медицински специалисти.

Но това все още е възможно предимно за фирми и корпоративни договори. Може ли индивидуален клиент да си сключи здравна застраховка, без да е част от корпоративен договор?

Много малко компании правят индивидуални застраховки, които са по-скъпи и са насочени обикновено към лечение в чужбина, второ мнение, подкрепа при животозстрашаващи заболявания и състояния и т. н. На пазара има много хубави луксозни здравни застраховки, които ти позволяват покритие от милиони левове във всяка точка на света или пък мнение от всеки лекар в света. Проблемът на индивидуалното застраховане е в негативната селекция, тоест случаите, в които такива продукти се купуват от хора, които възнамеряват веднага да ги ползват, знаейки че имат съществуващ здравословен проблем и се нуждаят от пари за лечение. А идеята на по-масовия клас здравни продукти е да обезпечават здравна грижа на ежедневна база за нововъзникнали оплаквания, което гарантира разпределение на риска между застрахованите лица. Като цяло, индивидуалното здравно застраховане е скъпо. Пазарът обаче върви плавно към предлагане на повече възможности за здравна грижа и за индивидуалните клиенти, така че вероятно ще се появяват все повече продукти в тази посока.

Застраховате ли пенсионерите?

В общия случай има възрастово ограничение за сключване на здравна застраховка – около 65 г. Ако говорим за дългосрочни застраховки със спестовен или инвестиционен характер, след тази възраст като цяло не застраховаме хората, но това не означава, че ги изключваме като потенциални клиенти. Те биха могли да застраховат свои близки – деца и внуци.

Здравните застраховки алтернатива ли са на кампаниите за събиране на пари за лечение в чужбина на деца и възрастни?

Стига да са сключени преди човек да се разболее, защото след това за застраховане е прекалено късно. Има отлични застраховки за лечение в чужбина и цената е свързана с покритието – колкото по-голямо е то, толкова по-скъпа е застраховката, но има и много достъпни продукти за всеки джоб. Обикновено това са продукти, които се правят с международни партньори с мрежа за здравен асистънс в другите страни. Между другото, аз съм много притеснена от начина, по който се качва цената на здравните услуги в световен план. Ние като клиенти сме влезнали в една лоша безкрайност, защото здравеопазването е огромен бизнес, постигат се все повече и повече иновативни лечения, но идеалът, при който те са достъпни за много хора, става все по-трудно достижим.

Приблизително каква част от изплатените обезщетения в животозастраховането стигат до съдебни спорове? Колко чести са отказите от изплащане на обезщетение?

В здравното застраховане няма почти никакви дела. Там условията са доста ясни, сумите са сравнително малки. В животозастраховането има съдебна практика, но спрямо "Гражданската отговорност" процентът на делата е пренебрежимо малък. Ние сме най-голямата животозастрахователна компания на пазара и имаме по 4-5 отворени дела максимум в отделните периоди на годината. В общото застраховане делата се измерват със стотици. Една от причините е, че животозастраховането работи с твърди и ясни суми и обикновено не се спори за размер, а за основание за плащане.

На какво се дължат оплакванията, че се отказват плащания по застраховки "Живот", свързани с кредити?

В банковото застраховане има малко по-висок дял на делата, но причината е, че клиентите не отделят нужното внимание да се запознаят с условията на застраховката при сключването ѝ. Когато човек кандидатства за кредит, той е устремен към тази цел и не мисли какви биха били последствията от погрешно декларирана информация за здравното му състояние. Когато се окаже, че има невярна информация в декларацията, застраховката най-често не се изплаща.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Valpet
  #5

  Що за безумно и безцеремонно заглавие е това?! Естествено, че "човек е добре да спестява", но само при условие, че има що годе прилични доходи. А когато доходите на някой "човек" са унизително ниски ( например - минимална пенсия 250 лв.), тогава всякакви приказки за спестяване са просто подигравка със съответния "човек". Откога се извъдиха такива безмозъчни и безскрупулни журналисти в тази страна?! Как изобщо ги търпи такива изчадия журналистическата колегия?!

 2. Естествено
  #4

  Значи те нищо не знаели за "бонус-малус", но щом се "налага" ще ядат. Ще поръщат и пак ще ядат. За благото на обществото. ☺

 3. jivka65
  #3

  Ако доходът ти е колкото на повечето средностатистически хора, хич не е лесно да спестиш каквото и да било. Те не ти стигат парите, на 20-и вече търсиш заеми, те за спестявания говорят.

 4. boriana
  #2
  Отговор на коментар #1

  Това значи да ги държиш в касата на банката, само защото крадци могат да ти разбият вратата и да ти ги откраднат. Значи бели пари за черни дни и нищо повече.

 5. zachariev
  #1

  Как се обяснява призива за 10% месечни спестявания при крайно ниски, недостатъчни за живот доходи, нарастваща ежегодна инфлация /средно 2.25% годишно/ и увеличаващи се банкови такси, съпроводени с близка до нулата лихва, дори отрицателна в отделни случаи?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.