Човекът на МВФ у нас търси корена на българския песимизъм

Новият постоянен представител на МВФ у нас Джеймс Роуф поиска от членовете на Американската търговска камара в България да му дадат обяснение за разминаването между високите макроикономически показатели на страната и песимизма, с който българите гледат на настоящето си. Отговорите на американските фирми, вече стъпили у нас, обаче останаха неизвестни за медиите, тъй като дискусията стана закрита веднага след встъпителните думи на представителя на МВФ.

Роуф каза, че гледайки статистическите данни на България от 1997 г. досега, може да се направи извод, че е налице фантастично постижение. Той припомни, че оттогава ръстът на БВП е достигнал 30%, като това е станало въпреки общото забавяне на икономически растеж в ЕС, основен търговски партньор на страната. За същия период заплатите са нараснали с 50 процента, инфлацията и безработицата са намалели, а пенсиите са се увеличили.

Гледайки отвън изглеждало, че хората в България би трябвало да са много доволни, но за изненада на Роуф това не било така.

Представителят на МВФ, който е в София от края на август, каза, че песимизмът се отразява и на рейтинга на правителството.

Той цитира статия в списание "Икономист", в която се казва, че само 18% от българите смятат, че икономиката върви в правилната посока. Роуф сравни данните с тези за Хърватска и Румъния, където има по-слаб песимизъм, въпреки че за същия период ръстът на техния брутен вътрешен продукт е три пъти по-нисък от този на България.

Пред представителите на Американската търговска камара Роуф сподели няколко от обясненията, чути от него досега. От разговорите си с различни хора той оставал с убеждението, че очакванията на българите са били много по-големи от това, което реалността би могла да им донесе.

Друга тези била, че данните на статистиката не са реални. Роуф не изключи възможността да се влияе при определянето на статистическите показатели, но било трудно да се повярва, че цяла поредица от положителни макроикономически данни могат да бъдат погрешни.

Част от събеседниците на новия постоянен представител на фонда твърдели, че икономическият растеж е реален, но доходите от него не се разпределят равномерно и затова повечето от хората не могат да усетят ползата. Роуф коментира, че подобно развитие е характерно за страните в преход, но в България през последните години се отчитало намаляване на броя на хората, които живеят под прага на бедността.

Според него статистическите данни отразяват реално положението и МВФ смята, че продължаването на сегашната макроикономическа политика ще доведе и до повишаване на жизнения стандарт.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?