Чужденци ще могат да купуват земя, реши комисията за промени в конституцията

Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя, при условия и по ред, определени със закон или международен договор, ратифициран от Народното събрание. Около този текст се обединиха днес депутатите от временната комисия за промяна на конституцията.

Народните представители не постигнаха единодушие дали редакцията на текста е достатъчна, или той трябва да бъде допълнен.

Представителите на лявата и дясната опозиция са на различни позиции къде трябва да бъдат записани ограниченията за продажба на земя на чужденци.

На 11 май комисията ще обсъди насоките на промените в Конституцията, свързани с реформата на съдебната система. В комисията вече са постъпили предложенията за изменения в основния закон на председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев и на председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров. ВАС иска отмяна на ограниченията за обжалване на административни актове и прехвърляне на част от казусите за разглеждане от по-ниска инстанция. Шефът на ВКС настоява в конституцията да бъде гарантирана финансовата и материална независимост на съдилищата, както и да се промени за атестация на магистратите от комисии във ВСС.

Според Екатерина Михайлова от ОДС, ограниченията трябва да бъдат уредени в Специален, а не в основния закон.

Експертът към Народното събрание Тодор Тодоров посочи, че при отменянето на забраната за чужденци да купуват земя не могат да се добавят нови ограничения в закона за собствеността.

Народният представител от левицата Михаил Миков смята, че е добре да се обсъдят възможностите в Конституцията да бъдат посочени някои ограничения. По думите му това би предотвратило възможността ограничителен текст от закона да бъде обявен за противоречащ на Конституцията.

Сегашният текст в Конституцията гласи: "Чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен при наследяване по закон. В този случай те следва да прехвърлят собствеността си. При определени със закон условия, чужденците и чуждестранните юридически лица могат да придобиват право на ползване, право на строеж и други вещни права."

Председателят на комисията Камелия Касабова, цитирана от БТА, каза, че отпадането на забраната е свързано с поет от България ангажимент по глава "Свободно движение на капитали" от преговорите с Европейския съюз.

Ангажиментите, които страната е поела, предвиждат от 2005 г. чужденци да имат право да купуват земя за първо жилище, за административни нужди, както и когато са самонаети фермери, поясни Касабова. Промяната в основния закон за отпадане на забраната трябва да бъде приета към 2005 г. Поетите от България ангажименти предвиждат гратисен период от 7 години, след пълноправното членство на страната в ЕС, преди отменянето на забраната през 2014 г.

Екатерина Михайлова каза, че промяната в основния закон е наложителна не само с оглед на членството на България в ЕС, но и за либерализацията на пазара на земята. Тя отбеляза, че и в момента земя се купува от чужденци, като се заобикаля Конституцията. Депутатът от ДПС Четин Казак посочи, че проблемът е сериозен, защото българинът традиционно е свързан със земята.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?