Чужденци ще могат да отварят детски приюти у нас

Чужди физически и юридически лица вече ще може да кандидатстват при равни условия с български за откриване на детски приюти, обучително-рехабилитационни центрове за малчугани в неравностойно положение и да предлагат други видове социални услуги за малолетни. Това предвиждат част от гласуваните от парламента на първо четене в четвъртък промени в Закона за закрила на детето. Условие за кандидатстването на чужденците ще е да са от страна членка на Европейския съюз и от друга държава, ратифицирала Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Отпада и срокът на лицензите на доставчиците на социални услуги, който в момента е 5-годишен. Той ще стане безсрочен, но притежателите му вече ща са отговорни за контрола по спазването на правата на детето. Държавната агенция за закрила на детето ще продължи да следи изпълнението на поетите ангажименти от доставчиците на социалните услуги.

Глоба от 1000 до 2000 лв. за заведения с малолетни след 22 часа и при продажба на цигари и алкохол на деца, предвиждат корекциите, внесени от Евгения Живкова (Коалиция за България) и Светослав Спасов от НДСВ, които бяха одобрени от парламента на първо четене в четвъртък. На заседанието депутатите приеха и промени в Закона за закрила на детето, внесени отделно от Министерски съвет. Те предвиждат засилване на контрола при подбора на приемните родители е увеличаване на наблюдението в следосиновителния период от една на две години.

Промените на Живкова и Спасов предвиждат да се поддържа Национална информационна система, където ще се вкарват данни за децата в риск, отпадналите от училище, такива в неизвестност, а също така и децата с изявени дарби. В регистъра ще има и информация за фондове, финансиращи лечение на деца, "и други данни, от значение за закрила на детето".

При обсъждането на одобрените проектозакони за промени в дейностите по закрила на детето за внасяне на второ четене, двата документа ще бъдат слети в един за окончателно гласуване, решиха депутатите.

Антонела Понева от ДСБ каза, че парламентарната група ще подкрепи законопроекта за изменения и допълнения, внесен от Министерския съвет, но не и тези на Живкова и Спасов. Техните текстове са несъстоятелни, има размиване на задълженията на различни институции, каза Понева.

Петър Мръцков  от Коалиция за България заяви, че депутатите на левицата ще подкрепят и двата законопроекта, макар че в тях има разминавания особено по отношение на създаването на национална информационна система. В предложените промени в режима по настаняване на деца се конкретизират кои са компетентните органи и се определят случаите кога се налага настаняването на деца в приемни семейства и се въвеждат изисквания към приемните родители, посочи той.

Любен Дилов /ОДС/ заяви, че всички усилия на Народното събрание са безсмислени без стратегия за защита на децата. Това налага промени в цялото законодателство, а не само в социалните закони, каза той.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?