Чужденците с имоти у нас ще могат да плащат данъците онлайн

Ефектът от внедряването на комплексното административно обслужване ще спести до 100 млн. лв.

Чужденците, които имат имоти у нас, ще могат да плащат по електронен път местните данъци и такси. Като начало от следващата година услугата ще е достъпна само за община Велико Търново, но след това се планира да бъде въведена и от други местни власти. Това съобщи Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, която е една от пилотните администрации при реализацията на европейския проект за въвеждане на комплексно административно обслужване. Той се изпълнява по оперативна програма "Административен капацитет" за близо 3 млн. лв.

 

По проекта са въведени 12 комплексни административни услуги в три пилотни администрации, които ще могат да се ползват с подаване на едно заявление на гише, по пощата или чрез компютъра по електронен път, съобщи Алеко Джилджов, ръководител на проекта.

 

Община Велико Търново ще може да предоставя седем услуги по този начин. Освен плащането на местни данъци и такси другите са издаване на удостоверение на административен адрес при вече регистриран постоянен адрес, удостоверение за промени на постоянен адрес,удостоверение за дължим размер на патентния данък, удостоверение за декларирани данни и удостоверение за административен адрес на поземлени имоти.

 

Секретарят на община Велико Търново Мина Илиева се похвали, че благодарение на въведените услуги в момента издаването на акта за раждане например в тяхната община става за 15 минути, докато във всяка друга община отнемало между три и седем дни. Илиева съобщи, че Националното сдружение на общините има намерение моделът на комплексното административно обслужване да бъде внедрен и от останалите местни власти.

 

Агенцията по безопасност на храните ще представя четири комплексни административни услуги. Едната е за регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове и ферми. Другата е регистрация на обекти за производство и търговия с храни. Останалите са издаване на разрешение за търговия на едро с продукти за растителна защита, както и регистрация на обекти във фуражния сектор.

 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" ще предоставя три комплексни услуги – издаване на свидетелства за правоспособност и потвърждения, удостоверение за плавателен стаж и проверка на автентичност на правоспособност и достоверност на вписаните в него данни.

 

Целта на комплексното административно обслужване е услугата да се предоставя само срещу подаване на едно заявление, като гражданите и бизнесът посочват как искат да получат отговора - по електронен път, по пощата или на гише. Те не се разкарват за допълнителни документи, защото администрациите по електронен път обменят информацията по между си.

 

Очакваният ефект за трите пилотни администрации от въвеждането на комплексните услуги е разходите им за предоставянето им да намалеят с до 30%. За гражданите и бизнеса пък ползите ще са от спестеното време и разходи по разкарване между различни институции за набавянето на съответните документи и разкарването.

 

Разработеният базисен модел за комплексно административно обслужване дава възможност да се ползва и от останалата държавна администрация. По този начин ще бъдат спестени между 50 и 100 млн. лв. от внедряването на вече готовия продукт, каза Джилджов.

 

По европроекта са разработени промени в Административно-процесуалния кодекс, с които се уеднаквява терминологията, регламентира се комплексното административно обслужване, сроковете и таксите за предоставяне на такива услуги.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?