Чуждестранни учени ще оценяват проектите за научни центрове

Външната оценка цели обективно класиране и ще струва 2 млн. лева

Чуждестранни учени ще оценяват проектите за научни центрове

Министерството на образованието е обявило обществена поръчка за избор на фирма или организация, която да осигури международни оценители за проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Външната оценка цели максимално обективно класиране на проектните предложения и гаранции, че ще бъдат финансирани наистина качествени проекти, а научните центрове да продължат да функционират и след приключването на програмата. Това обясни в понеделник зам.-министърът на образованието Красимир Киряков.

Идеята е да се избегне горчивият опит от конкурсните сесии във фонд “Научни изследвания“, където наяве излязоха тежки зависимости между печелещите финансиране учени и оценителите. Именно за класирането на проектите са и основните притеснения в научната общност по отношение на оперативната програма.

Прогнозната стойност на поръчката за международните оценители е 2 042 600 лева без ДДС. Киряков обясни, че към учените се поставят поредица от високи изисквания, за да се гарантира качествена оценка.

Кандидатстващите организации трябва да имат реализиран минимален общ оборот през последните две приключили финансови години в размер на 3 млн. лева и реализиран оборот от 2 млн. лева.

В последните три години участниците трябва да са изпълнили най-малко две услуги с идентичен или сходен предмет с този на поръчката.

Организацията трябва да разполага с екип, ръководен от координатор с магистърска степен или еквивалент и с минимум петгодишен опит, свързан с управлението на проекти, който да е участвал в подобен проект. Необходимо е в екипа да има експерти в областта на техническите науки, естествени науки, математика и информатика, селскостопански науки, хуманитарни и обществени науки.

Всеки трябва да има диплома за висше образование в научната област, за която е предложен, минимум 10 години професионален опит, както и да владее отлично английски език. Заложено е изискване за определен брой научни публикации на учените-оценители във влиятелни списания.

Допълнително условие е експертите да са оценявали проекти в поне в 5 различни държави, за да се предотврати прилагането на неуспешни модели на оценяване.

Освен това пет години преди подаването на офертите оценителите не трябва да са участвали в общи проекти с български учени, кандидатстващи за финансиране или да са имали общи публикации с тях.

Киряков прогнозира, че до 23 януари, когато е крайният срок за представяне на проектните предложения, ще има и избрани оценители.

Общо 350 млн. лв. ще бъдат насочени към центрове за върхови постижения и за компетентност по оперативна програма "Наука и образование". Четирите области, които ще бъдат финансирани, са "Мехатроника и чисти технологии", "Индустрия за здравословен живот и био-технологии", "Информатика“ и "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?