Чужди фирми влагат все повече в научни изследвания у нас, държавното финансиране спада

Чужди фирми влагат все повече в научни изследвания у нас, държавното финансиране спада

Близо половин милиард лева са били вложени през 2012 г. в научноизследователска и развойна дейност в България като за трета поредна година нарастват инвестициите на чуждите компании, докато държавното финансиране за иновации продължава да намалява. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени във вторник.

 

Като цяло през миналата година разходите за научно-развойна дейност са били 495.9 млн. лв., което е с 15,5 процента повече в сравнение с предходната година. Почти половината – 46.3 на сто от инвестициите са осигурени от чужди компании, които финансират извършването на клинични изпитания на лекарства у нас. Една трета от общия финансов ресурс – 31.5 на сто е вложила държавата, като нейният дял се свива със 7 на сто. Български компании са осигурили една пета от финансирането – 20.7 процента, като делът им нараства с 3.8%. Висшите училища участват едва с 8.1 на сто във финансирането на иновативни разработки.

 

Най-много пари - близо 74% се дават за приложните изследвания, за фундаменталните отиват 13.5%, а за експериментални разработки - 12.7%, показва статистиката.

 

От НСИ припомнят, че Европейският съюз има за цел достигане на 3 процента от брутния вътрешен продукт за научно-развойна дейност до 2020 г., докато българската цел е 1.5 процента от БВП. През 2012 г. този процент възлиза на 0.64 на сто от БВП и е с 0.07 пункта по-висок в сравнение с 2011 година. Въпреки отбелязания растеж, финансирането на научноизследователската дейност е близо 3.2 пъти по-малко от средната стойност за ЕС-27.

 

С наука в България се занимават 16700 души, с 1.4% по-малко, отколкото година по-рано. Повече от половината от тях работят в държавното управление, една четвърт - във висшите училища, а 18 на сто - в компании.

Споделяне

Още от Бизнес