Чуждите посетители у нас нараснали с една пета през март

Увеличават се и българските пътувания зад граница с над 23 процента

Чуждите посетители у нас нараснали с една пета през март

През март България е била посетена от 474.5 хиляди чужденци, което е с 20.1% повече в сравнение със същия месец на 2016 г. като увеличението при командированите е 32%, на туристите - с 24.3%, а при пътуващите с други цели ръстът е 11%. В същото време пътуващите зад граница българи в този период са били 437.6 хиляди или с 23.4% над регистрираните преди година, като при пътуващите служебно ръстът е 45.6%, при екскурзиантите - 18.1%, а заминалите с други цели българи са нараснали с 14.3%. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък..

От общия брой чужденци, посетили България през март 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.9%, или с 29.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави в Европейския съюз: Полша - с 54.4%, Италия - с 48.7%, Гърция - с 42.4%, Обединеното кралство - с 38.1%, Германия - с 32.1%, Австрия - с 26.7%, Румъния - с 14.2%, Франция - с 13.3%, и други.

С 10.5 на сто повече са посещенията на граждани от други европейски страни като най-голям е ръстът на гостите от Украйна - с 24.2%.

През март 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.0%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 39.0%, и със служебна цел - 21.0%.

Най-голямото увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение с март миналата година е отчетено към Австрия - с 41.3%, Гърция - с 31.1%, Румъния - с 25.8%, Обединеното кралство - с 23.5%, Германия - с 21.5%, Франция - със 17.0%, Сърбия - с 15.7%, Турция - с 13.5%, бившата югославска република Македония - с 12.0%, Италия - с 3.6%, Испания - с 2.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Словакия - с 20.2%, Швейцария - с 14.7%, Чехия - с 3.7%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията със служебна цел - 30.5%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.0%. В сравнение с март 2016 г. e

През март 2017 г. с други цели са били 74.4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Сърбия са 59.4%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 65.6 и 56.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни, сочат още статистическите данни.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?