Covid донесе две години отсрочка за регистрация на кладенци

Кладенци ще пресъхват, заформя се състезание за дълбоко дупчене на земята, алармираха от риболовен клуб “Балканка”

Covid донесе две години отсрочка за регистрация на кладенци

Две години отсрочка за регистрацията на кладенци, намиращи се в частните дворове и такива без строителни книжа, ще получат собствениците на тези съоръжения. Официалната причина за гратиса е пандемията, която възпрепятства гражданите, става ясно от поправки в Закона за опазване на околната среда, внесени в парламента от депутати от ГЕРБ, начело с Ивелина Василева. Същевременно рибарски сдружения алармират, че започва състезание по дълбоко дупчене за подпочвени води заради предложение на Министерство на земеделието фермерите да ползват безплатно до 100 кубика вода на денонощие за напояване от кладенци. Рибарите предупреждават и за потенциална незаконна търговия с вода от съоръженията.

Предложението

По действащото законодателство срокът за регистрацията на кладенците изтича на 27 ноември 2020 г. и ако бъде прескочен съоръженията трябва да се ликвидират.

"Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищни образувания, за които до 27 ноември 2018 г., не са подадени заявления за вписване в регистъра (по чл. 118 г, ал. 3, т. 5) от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответна басейнова дирекция", гласи промяната, предложена от Ивелина Василева и група депутати.

В мотивите си депутатите от ГЕРБ посочват, че заради развитието на епидемиологичната обстановка с разпространението на Covid-19, а също и за преодоляване на струпването на хора при подготовка на подаването на необходимите документи, се "налага удължаване на срока".

Две години отсрочка получават и собствениците на кладенци, които нямат издадени разрешения за строеж, да регистрират кладенците. Предложението казва, че собственици на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 и до водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016-а година, за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра (по чл. 118 г, ал. 3, т. 5) от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2022 г.

Състезание по дълбоко дупчене

"Започва състезание по дълбоко дупчене на земята за извличане на подпочвени води. Ако се приеме предложението на Министерство на земеделието фермери да ползват на ден безплатно по 100 кубика вода  от кладенци, ще се стигне до появата на много кладенци на едно и също място. В сушата, вода ще имат тези, които я извличат най-дълбоко", посочи пред Mediapool Димитър Куманов от риболовен клуб "Балканка".

Той допусна собствениците на най-дълбоките кладенци да започнат да продават вода, което е забранено по закон, на съседите си кладенци, чийто съоръжения вече нямат достъп до подземните води.

Куманов отново посочи, че, ако поправката се приеме и от ресорната парламентарна комисия по околна среда ще сезира ЕК за нарушаване на рамковата директива за водите.

В последния месец, с предложение за поправки в Закона за водите депутати от ГЕРБ, предвождани от Станислава Стоянова, предложиха фермери да сондират и изграждат кладенци, от които да ползват безплатно до 50 кубика вода на ден. Друг готвен бонус е това да става само с уведомителен режим, като и двете преференции да важат в случаите, когато земеделците нямат достъп до напоителни системи. Мотивът бе сушата и осигуряване на повече възможности за напояване.

Изненадващо, на 4 ноември, по време на разглеждането на предложението на първо четене от парламентарната комисия по земеделие Министерство на земеделието предложи безплатното количество за денонощие да се удвои от 50 на 100 кубика вода. Министерство на екологията е категорично против идеята фермери да ползват безплатно 50  или 100 кубика за напояване от кладенци.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?