Платена публикация

Д-р Миглена Владова, Коалиция "Възход": Необходима е единна политика за ускорено развитие на регионите

Д-р Миглена Владова, Коалиция "Възход": Необходима е единна политика за ускорено развитие на регионите

Един от принципите на Европа е "Европа на регионите" . Представители на регионите от различни европейски страни изготвиха общи каталози на исканията си. Какво се случва днес?

Съществува проблемът, че и до днес няма определена обща трактовка на понятието "регион". В момента Европа се развива на "две скорости" ,и това е видно и коментирано от всички, и което води до нарастване на противоречията и политико-икономическите различия. От една страна имаме т.нар. развит Запад, а от друга недостатъчно развит Югоизток. И всичко това е в ЕС. За съжаление нашата страна попада във втория кръг държави. След като България стана член на ЕС – един толкова силен и измъчен стремеж - стопанският упадък вместо да започне да намалява и да се регулира, той застрашително нарасна. Днес тук ставаме свидетели на застой на производството, деиндустриализация и абсолютен икономически разпад. Политиката на ЕС трябва да се насочи към всички региони и да предприеме мерки за стимурилането на този така бленуван икономически растеж, както и подобряването на качеството на живот. За това са нужни стратегически инвестиции, стопиране на корупцията и прилагането на двойни стандарти. Необходима е солидарност към страните от по-слабо развитите региони, които да могат ефективно да се възползват от възможностите на най-големия пазар в света и да изравнят жизнения си стандарт с икономически мощните страни-членки.

Според Вас кои са областите, в които трябва да се работи за единни общоевропейски виждания и политики?

Разчитаме на възможността да се изработи единна европейска политика за ускореното развитие на регионите и трансграничното сътрудничество, както и общи специализирани органи за отбрана, правораздаване, в това число и в единна законова борба с корупцията и престъпността. За енергийна ефективност и начини за разнообразяване на съществуващите енергийни източници, като целта е да се намали енергийната зависимост от трети страни. И не на последно място обща европейска политика за сигурност при засилен военен интергритет в структурите на НАТО.

В този контекст какво е мнението на коалиция "Възход" по отношение на изграждането и функционирането на обща европейска армия?

Това, разбира се звучи много хубаво и пожелателно. За да стане факт обаче, е необходимо първо да се намери общият баланс между интересите на страните-членки на Съюза и НАТО. Намерението на членовете от коалиция Възход е да се работи в тази посока с целия опит и ресурс на експертите в нея. Осъществяването на една такава идея за общоевропейска сигурност е придружена от понятието "време". Това е отговорна и трудоемка задача, която зависи от общите усилията на работещите в тази сфера професионални кръгове. Така че не бихме се ангажирали, че подобно решение може да се очаква да бъде взето бързо.

В платформата на коалиция "Възход" вие заявявате, че ще работите за въвеждане на второ ниво на местно самоуправление

Искам да отбележа, че в момента няма друга страна-членка, която да е съизмерима с нашата страна, и в която да не съществува второ ниво на местно самоуправление. Това е жизнено важен фактор за оцеляването – икономическо, социално и финансово за самите общини. Знаем, че в Конституцията на РБ този въпрос – принципът за регионално самоуправление все още не е уреден. Предвидено е създаването на други административно-териториални единици, но не е допусната възможността за създаване на самоуправление на областно ниво.

България и днес , в XXI-ви век продължава да бъде държава с висока степен на централизирана власт – един модел, който съкращава компетенциите на местно ниво на самоуправление. Наблюдаваме една свръхцентрализирана държава, в която общините все по-трудно могат да посрещат своите разходи, а това от своя страна намалява броят на услугите, които предлагат. Освен това гражданите не могат да оказват и ефективен контрол. Има крещяща необходимост да се стигне вече до създаването на такова второ ниво на местно самоуправление, както и да се предвиди част от постъпващите данъци да бъдат оставени там. Това ще направи възможна и една здравословна конкуренция между самите тях – ще имат повече права, повече финансови средства, а заедно с това и повече задължения.

Знаем, че политиките, които води ЕС дават зелена светлина и дори насърчават изграждането на второто ниво. Държавите в ЕС години назад реформират своята административна система в тази посока. В рамките на тази децентрализация местните власти са получили законно установени правомощия.

Това дава основание ние да продължим да поставяме този въпрос и да работим усилено най-сетне този принцип да бъде въведен и у нас, и то адекватно и релевантно на спецификата на характерните особености на нашата страна.

Д-р Миглена Владова – номер 11 в листата на коалиция Възход. Член на НКС на "Движение демократично действие - Д3".

Магистър по "Книгоиздаване" в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по маркетингови комуникации от 2014 г. Автор на книгата "Витрината като маркетингова комуникация". Има обучения в областта на Управление на корупционния риск в публичаната администрация, по Общ регламент за защита на личните данни на физически лица 2016/679 (GDPR) и др.

Споделяне
Евроизбори 2019

Общо 27 формации са регистрирани за участие на предстоящите евроизбори на 26 май: 13 партии, 8 коалиции и 6 независими кандидати.

Вече е ясно под кой номер са подредени в интегралната бюлетина.

За всеки кандидат в листите на партиите и коалициите може да се гласува с преференция.

За първи път в бюлетината за тези избори партиите са с номера до 100, а преференциите започват от 101.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, заедно със списъка на кандидатите за всяка формация, са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Списъкът на 3000-те секции, в които ще има машинно гласуване може да бъде изтеглен от тук.

Избирателите могат да проверят в коя секция трябва да упражнят правото си на глас по няколко начина.

Решено е и в кои държави извън България ще има секции за гласуване.

Още от Евроизбори 2019