Макар и с по-малък темп заради икономическата криза

Дълговете на бизнеса ще продължат да растат

Дълговете на бизнеса ще продължат да растат

Задлъжнялостта на българските предприятия ще продължи да нараства и през 2012 г. заради очертаващата се стагнация в развитието на икономиката, намаляващите продажби на вътрешния и  външния пазар и затрудненият достъп до финансиране. Това сочи анализ на Българската стопанска камара (БСК) за дълговете на бизнеса през 2010 г., представен в понеделник и според който те възлизат на 157 млрд. лв. към края на 2010 г. Това е с 6 процента повече спрямо 2009 г. и тенденцията за нарастването им, макар и с по-малък темп заради икономическата криза е същата и за данните за 2011 и 2012 г.

Нарастването на броя на фалитите, както и на случаите с фактическа неплатежоспособност, бавните процедури по несъстоятелност, влошаващото се обслужване на кредитите, ще водят до нарастване на задлъжнялостта, сочат прогнозите на БСК.

Според анализа на организацията за пет години дълговете на бизнеса са се увеличили 2.4 пъти или с 91 млрд. лв. повече спрямо 2005 г. Спрямо 2009 г. прирастът от 8.945 млрд. лв.

Така докато през 2005 г. на всеки лев от брутния вътрешен продукт са се падали задължения от 1.58 лв., през 2010 г. борчът вече е 2.30 лв.

Търговията е с най-голям дял на задълженията – 34.2 млрд. лв., следвана от бизнеса с недвижими имоти – 23.6 млрд. лв., и строителството – 20.3 млрд. лв. Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия е четвърто по борчове с 11.3 млрд. лв.
Следват производство на основни метали, транспортът, далекосъобщенията, производството на храни, напитки и цигари и хотелиерството и ресторантьорството.

От камарата отчитат ръст в дълговете по банкови кредити, голяма част от които са били разсрочени за по-дълъг период. Увеличение бележат и  данъчните задължения – с 447 млн. лв. през 2010 г.. Към края на 2010 г. предприятията дължат и близо 950 млн. лв. за осигуровки на работниците си. Отделно фирмите имат да плащат през 2010 г. на персонала си 1.9 млрд. лв., което е със 126 млн. лв. спрямо 2009 г. Около 9% от тези задължения са с продължителност над 1 година.

Междуфирмените задължения през 2010 г. са нараснали със 7 млрд. лв. спрямо 2009 г.

През 2010 г. продължиха да се увеличават задълженията към персонала, основно вследствие нередовно изплащане на заплати. Към 31.12.2010 г. работодателите дължат на работниците 1.9 млрд.лева, което е със 126 млн.лв. (7.2%) повече спрямо 2009 г. Около 9% от тези задължения са с продължителност над 1 година.По-голямата част от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката са счетоводно декапитализирани. Задълженията на всички предприятия към 31.12.2010 г. са със 72 % по-големи от собствения им капитал. Особено тревожно е положението в предприятията, пласирани на фондовата борса. Сериозното обезценяване на акциите на тези предприятия през 2008 и 2009 г. допълнително оказва негативно въздействие върху техния рейтинг и потенциал за развитие, посочват от БСК.

Според камарата това показва, че и през следващите години производствената активност на предприятията няма да осигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. Съществува опасност от възпроизвеждане на тези задължения в следващите години при слаб растеж на икономиката.

Споделяне

Още от Бизнес