Дълговете на "Топлофикация-София" надхвърлиха 835 млн. лева

Дружеството завършва 2018 г. със загуба от 19 млн. лева

Дълговете на "Топлофикация-София" надхвърлиха 835 млн. лева

Дългове за над 835.4 млн. лева е натрупало общинското дружество "Топлофикация-София" в края на 2018 година. В това число се включват текущите и нетекущите задължения. Най-много са те към "Български енергиен холдинг" (БЕХ) - над 594 млн. лева, над 60 млн. лева дължи "Топлофикация-София" на доставчика на газ "Булгаргаз".

Общо дълговете на столичното парно са нараснали с около 10% в сравнение с 2017 г.

Данните са включени в доклад на "Топлофикация-София", с който общинският съвет трябва да приеме бизнес плана на дружеството за 2019 г. Според обясненията в него дълговете на "Топлофикация" са нараснали най-вече заради задължение към "Булгаргаз" от почти 100 млн. лева.

Газовият доставчик продаде вземането си на БЕХ, след като преди това от "Булгаргаз" заплашиха "Топлофикация" с принудително събиране на дълга. Общинското дружество нямаше как да плати средствата и затова започнаха разговори и с Министерството на енергетиката. Така беше решено приходите от продажбата на ток, произведен в централите на "Топлофикация", да отиват директно по сметките на "Булгаргаз".

След месец обаче сделката претърпя промяна и беше решено БЕХ да изкупи задълженията на "Топлофикация", с което се осигуриха средства на газовия доставчик, а за "Топлофикация" - възможност да договори по-благоприятна схема за погасяване.

На загуба, но по-малка

Ръководството на "Топлофикация" обяви още, че за 2018 г. компанията е натрупала загуба от 19 млн. лева, но все пак имало положителна тенденция - отрицателният резултат продължавал да намалява. През 2017 г. той беше минус 35 млн. лева. От дружеството залагат загуба и за 2019 г. - от 14 млн. лева.

Според изпълнителния директор Сашо Чакалски се очаквало енергийната компания да има оперативна печалба от 1 млн. лева. Тя обаче щяла да е преди купуването на емисии парникови квоти. По това перо "Топлофикация" залага 15 млн. лева разходи при положение, че през 2018 г. те са били 29 млн. лева и са надвишили с над 15 млн. лева предварителния план. По-големият действителен разход се обяснява с по-високите борсови цени на квотите.

Възможно е и през 2019 г. разходите за емисии да надхвърлят предварителния план, тъй като той е направен при цена 14 евро на тон. В момента обаче те се търгуват за 23-25 евро на тон.

От дружеството предупреждават, че може да натрупат допълнителна загуба, ако цената на произвежданата от централите топло и електрическа енергия не бъде повишена през втората половина на годината. Ако това не се случи, дружеството няма как да компенсира нарастване на цената на природния газ с 3.5 на сто от началото на 2019 г.

Инвестиции

Иначе "Топлофикация" планира да вложи 106.445 млн. лева в инвестиционната си програма за тази година. От тях 84.6 млн. лева са собствени средства. За ремонтната програма са предвидени 9.4 млн. лева. Дружеството предвижда ремонт на близо 28 км от топлопреносната мрежа, която е дълга около 2000 км.

Акцентите в инвестиционната програма са довършване на проекти от миналата година, насочени към обновяване на съществуващите производствени мощности и усъвършенстване на технологичните процеси. Ще има ремонти на съоръжения в централите "София Изток" и "София". Продължава изграждането на когенерация във временната отоплителна централа "Овча купел 2".

През тази година трябва да се работи и по проекта за мощност за производство на топлинна и електрическа енергия от гориво от боклук - т. нар. RDF.

"Модернизацията на съоръженията в топлоизточниците има за цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания от Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство, да способства за спестяване на емисии въглероден диоксид и да подпомогне икономическата и финансова стабилизация на дружеството", твърдят от "Топлофикация София".

Сред приоритетите в бизнес плана на "Топлофикация София" за 2019 г. е и развитие на системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа и за рехабилитацията на топлопроводите.

Продължават програмите на дружеството за събиране на стари и големи задължения на клиенти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?