Данъчен спор с "Вива телеком" за 1.8 млн. лв. стигна до Съда на ЕС

Данъчен спор с "Вива телеком" за 1.8 млн. лв. стигна до Съда на ЕС

Българското правителство ще брани пред Съда на ЕС позицията на Националната агенция по приходите (НАП), че "Вива телеком България" дължи данък от 1.831 млн. лв. и лихви от 544 хил. лв. заради получен от компанията собственик на "Виваком" през 2013 г. заем от близо 285 млн. лв., предоставен от фирмата "ИнтерВ Инвестмънт" ("InterV Investment S.a.r.l"), която към онзи момент притежава "Вива телеком България" (БТК). През 2015 г. "ИнтерВ Инвестмънт" бе купена от дружество с мажоритарен собственик Спас Русев, а днес "Виваком" е част от "Юнайтед груп".

На заседанието на Министерския съвет в сряда бе одобрена позицията на страната по заведеното дело в Съда на Европейския съюз във връзка с поискано от Върховния административен съд (ВАС) тълкувание по съдебния спор между НАП и "Вива телеком" за ревизионен акт, установяващ задължението.

"Вива телеком" и НАП спорят по начина за осчетоводяването на заема и за това дали той представлява финансов пасив или инструмент на собствения капитал и трябва ли да се облага, както настоява приходната агенция. Софийският административен съд е отхвърлил жалбата на "Вива телеком" и така спорът е стигнал до ВАС, от където пък отправят преюдициално запитване до Съда на ЕС трябва ли да се облагат с данък при източника неизплатени лихви по безлихвен заем, предоставен от дружество майка в друга държава членка на местно дружество с падеж 60 години след 22.11.2013 г.

На тази дата е бил сключен договорът за предоставяне на кредита за 145.7 млн. евро или близо 285 млн. лв. от едноличния собственик на капитала на "Вива телеком България" - "ИнтерВ Инвестмънт", на дъщерното му дружество. Кредитът е бил за погасяване на задължения по споразумение за финансиране към шотландска банка, за заплащане на удържан данък при източника и транзакционни разходи, за погасяване на кредит и лихвите по него по кредитно споразумение от 20.12.2012 г. с фирмата на мажоритарния собственик на фалиралата вече Корпоративна банка Цветан Василев "Бромак" ЕООД, за погасяване на кредита и лихвите по него по кредитно споразумение от 8.08.2013 г. с "БТК НЕТ" ЕООД.

Според НАП до края на извършената през 2017 г. ревизия не е била проведена процедурата за апортиране на вземането по заема. Данъчните са установили, че получателят на заема не е правил погасителни вноски по него и не е заплащал лихви. Това, че кредитът е безлихвен и падежът му е след 60 години, е записано в договора, но според НАП именно тези условия са сигнал, че е налице сделка, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане.

При спора пред Административен съд – София град жалбата срещу ревизионния акт е била отхвърлена, тъй като магистратите са преценили, че предоставеният заем е финансов актив на "Вива Телеком България", тъй като дружеството не плаща лихви и затова трябва да бъде обложен. Не са приети мотивите на компанията, че след като две години е била на загуба не следва да ѝ се начислява данък при източника.

От НАП поддържат пред ВАС становището, че е налице изцяло привидна договореност с предоставянето на безлихвения заем.

Сега от Съда на ЕС се иска отговор на въпросите допустими ли са аргументите на НАП според Хартата на Европейския съюз; дали плащанията на лихви представляват разпределение на печалбата и приложими ли са евродирективи към плащания по безлихвен заем с падеж 60 години след сключването му.

Споделяне

Още от Бизнес